Viktig avklaring om forkjølelsessymptomer på jobb

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

Arbeidstakere får komme på jobb med milde forkjølelsessymptomer forutsatt at de har avlagt en negativ koronatest. – En viktig avklaring for bedriftene, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, som tirsdag hadde møte med politisk ledelse i Helsedepartementet.

Til nå har Helsedepartementet og FHI frarådet alle med symptomer på forkjølelse å komme på jobb. Dette har skapt utfordringer for mange bedrifter hvor arbeidstakere ikke har mulighet til hjemmekontor, og mange har hatt bekymringer for stort fravær ut over høsten og vinteren.

NHO har tatt opp problemstillingen med helsemyndighetene som nå jobber med nytt informasjonsmateriale, som skal gjøre det klarere når man skal være hjemme fra jobb og ikke.

– Mange bedrifter har meldt fra om rigide og uklare regler. Vi er glade for at vi nå har en felles forståelse med helsemyndighetene som gjør at flere som ikke har korona kan komme tilbake på jobb, sier Nina Melsom. 

En forutsetning for å komme tilbake på jobb vil være å ha tatt en koronatest som er negativ. Når man har fått testresultatet og man ikke har alvorlige symptomer kan man gå tilbake på jobb. Litt hoste eller tett nese er ikke grunn til å holde seg borte etter at man har tatt en test.

Nina Melsom understreker at det fortsatt er viktig for bedrifter å følge opp med gode smitteverntiltak. 

– Vi har forståelse for at man må være hjemme til man vet om symptomene er korona. Det er viktig at folk tester seg ved luftveissymptomer, og holder seg hjemme hvis de har feber. Også for bedriftene er det viktig å unngå at alle kolleger blir smittet. Våre bedrifter vil fortsette å praktisere gode smittevernrutiner. 

Se NHOs veileder for gjenåpning av kontor her og veileder for hvem som bør være på hjemmekontor her.