Viktig med fleksibelt permitteringsregelverk

Nyhet, Fagartikkel

Publisert

#205

(Illustrasjonsfoto)

Det må være fleksibilitet i permitteringsregelverket slik at det raskt kan tilpasses ulike økonomiske situasjoner, mener en partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på arbeidsgiverbetaling i permitteringsperioden.

Arbeidsgruppen har drøftet ulike modeller for både lengden på permitteringsløpet og arbeidsgivers delfinansiering uten å konkludere. Gruppen fremhever i rapporten at regelverket bør balansere arbeidsgivers behov for permitteringsmulighet med samfunnets ønske om best mulig bruk av arbeidskraften. 

Gruppen har også drøftet hvordan eventuell lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering kan gjennomføres. 

Les hele rapporten: Arbeidsgiverbetalingen i permitteringsordningen og lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering (pdf).

Punkter fra rapporten:

  • Permitteringsmuligheten gir bedrifter anledning til å beholde viktig kompetanse og bidrar til å fremme bruk av faste ansettelser.
  • Bedriftenes lønnsplikt i starten av en permitteringsperiode bør ikke være for kort (mye byråkrati) eller for lang (kostbar for bedriftene).
  • Drøfter flere modeller for arbeidsgiverbetaling. Gruppen mener det er viktigere å ha en permitteringsordning som er administrativ enkel og som raskt kan tilpasses ulike konjunktursituasjoner.
  • For å unngå særlig lange permitteringer kan finansieringsansvaret for arbeidsgiver fordeles utover i permisjonsløpet.

Gruppens mandat var å se på hvordan drøfting og varsling ved permittering kan lovfestes, i tråd med Regjeringsplattformen. Det er uenighet i gruppen om hvorvidt reglene om drøfting og varsling ved permittering bør lovfestes – NHO mener systemet fungerer godt slik det er i dag, og ønsker ingen lovfesting. Den utformede skissen til regelverk ligger tett opp til de regler som allerede ligger i Hovedavtalen i dag.