Viktig satsning på det digitale Norge

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Etter forrige ukes lansering av nasjonalt ressurssenter for data, kom regjeringen denne uken med enda en gladmelding til næringslivet; finansiering av full norsk deltagelse i EUs nye digitale forskningsprogram.

I forbindelse med at distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøkte Intellilift i Kristiansand mandag, kom det frem at regjeringen vil forplikte to milliarder til å finansiere Norges deltagelse i  EUs nye storsatsning, Digital Europe Programme (DEP), under hele programperioden fra 2021 – 2027.

NHO har i Veikart for fremtidens næringsliv pekt på digitaliseringen som et av de viktigste mulighetsområdene for vekst og nye jobber i Norge fremover.

- Med det digitale Norge som et hovedmål for fremtidens næringsliv, er bevilgningen av penger til full norsk deltagelse i Digital Europe Programme et avgjørende bidrag til at vi kan nå dette målet og et viktig gjennomslag for NHOs politikk, sier NHO-direktør Mari Sundli Tveit.

Hun understreker at digitalisering gir store muligheter, ikke bare for næringsliv og offentlig sektor, men for hele samfunnet vårt.

- Det er i skjæringspunktene mellom det nye og det eksisterende de store mulighetene ligger foran oss, særskilt på områder eller nisjer i verdensmarkedet hvor Norge i dag er ledende – f.eks. havbruk og offshore.

- Dette forutsetter også at det er tett kobling mellom forskning og næringsliv, for å sikre anvendbarhet, skalering og kommersialisering. Norsk deltagelse i internasjonalt FoI-samarbeid er avgjørende i den sammenhengen. Særskilt innen rammen for det europeiske samarbeidet, som jo også er vårt viktigste utenriks handelsområde.

Deltagelsesavgiften for Norge bestemmes av en fordelingsnøkkel basert på EUs felles langtidsbudsjett, som løper over den samme tidsperioden. EU-budsjettet ligger fremdeles til behandling, men det forventes at totalrammen for DEP vil lande på rundt 7 milliarder Euro og at totalkostnaden for Norge herunder vil bli rundt to milliarder NOK. Mer informasjon om Digital Europe Programme finner du på regjeringens og EUs nettsider her og her.