NHO

Innhold

- Involver oss før smitteverntiltak innføres

Nyhet, Korona

Publisert

Nina Melsom

- Vi ønsker å bli involvert før kommunene innfører nye smitteverntiltak, sier NHOs Nina Melsom.

Helsedepartementet oppfordrer kommunene til å ha dialog med næringslivet før det innføres smitteverntiltak som berører dem. NHOs regionforeninger opplever i liten grad å bli involvert.

I helsedepartementets rundskriv om kommunale smitteverntiltak oppfordres det til at kommunene har dialog med næringslivet før det innføres smitteverntiltak som berører næringsinteresser. Kommunene oppfordres også til å vurdere å gi NHO og LO anledning til å uttale seg.

Flere av NHOs regionkontorer er invitert inn i fylkesmennenes beredskapsråd og ulike regionale samarbeidsorganer. De opplever at dette er en god kilde til informasjon om krisehåndteringen.

Liten involvering

Når det gjelder involvering før det innføres tiltak i kommuner, skjer det jevnt over i liten grad. Noen større kommuner har ulike former for dialog med regionkontorene om smitteverntiltak. Dette omfatter ikke de store og toneangivende kommunene Oslo og Bergen, som i beste fall orienterer etter at byrådet har fattet sin beslutning.

Ett positivt unntak er kommunene i Rogaland, som oppleves å involvere i forkant av beslutningene, både i møter og med mulighet for skriftlige innspill. NHOs inntrykk er at Fylkesmannen har vært opptatt av å få til reell involvering.

- Vi ønsker å bli involvert. Dette er viktig fordi vi ofte kan bidra til å belyse konsekvenser av å innføre tiltak for bedrifter og arbeidsplasser. Vi er gjensidig avhengig av at det er arbeidsplasser å gå tilbake til når pandemien er over. Noen ganger kan vi peke på hvordan tiltak kan innrettes for å begrense skadevirkninger, sier Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Gir bedre informasjon

- Jeg vet at mange offentlige etater jobber på spreng og det gjøres en enorm innsats. Det setter vi stor pris på. Vi tror at om vi i enda større grad blir tatt med på råd, har vi også bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb med å avlaste det offentlige i den informasjonsjobben som må gjøres ute.

- Vi har egne kanaler direkte til våre medlemsbedrifter. Jo tidligere vi vet hva som kommer, jo bedre forberedt er vi til å informere når tiltaket kunngjøres.

Hun oppfordrer fylkesmennene til å følge opp dette overfor kommunene, slik Fylkesmannen i Rogaland har gjort.

- Det handler om å få best mulig smittevern, med færrest mulig skadevirkninger for samfunn og økonomi, avslutter Melsom.


Korona-pandemien: Nyttig informasjon og verktøy