Halvparten av NHO-bedriftene opplever kanselleringer grunnet smitteverntiltak

Nyhet, Korona

Publisert

NHO sjef Ole Erik Almlid på skjermoverføring til medlemsmøte om Korona.

NHO-sjef Ole Erik Almlid på skjermoverføring til medlemsmøte om Korona.

Vår siste medlemsundersøkelse, etter den siste ukes opptrapping av smitteverntiltakene, viser at krisen er høyst reell. Kostnadene med tiltakene bekrefter behovet for en kompensasjonsordning som dekker hele næringslivet og som også varer i 2021, mener NHO.

Mandag presenterte regjeringen nye nasjonale innstramminger i smittevernreglene. I tillegg innførte Bergen og Oslo ytterligere begrensninger.

Onsdag sendte NHO ut en spørreundersøkelse til medlemmene om smitteverntiltakene og konsekvenser av dem. I dag kom resultatene. De viser at strengere karanteneregler, påbud om munnbind og hjemmekontor, samt restriksjoner på nærkontakter har sine kostnader:

  • Over halvparten (53 prosent) oppgir (i stor/noen grad) at kunder henviser til usikkerhet omkring det fremtidige smittebildet og eventuelle smitteverntiltak som begrunnelse for å kansellere bestillinger/ordre. 87 prosent av reiselivsbedriftene sier det samme.
  • 37 prosent mener de får økte kostnader av nye karanteneregler for utenlandsk arbeidskraft. Godt over halvparten i industri, bygg/anlegg og olje/gass oppgir det samme.
  • Over halvparten (53 prosent) mener (i stor/noen grad) påbud om hjemmekontor påvirker bedriftens kostnader.
  • Nesten halvparten (45 prosent) tror (i stor/noen grad) at påbud om munnbind i offentlige rom, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, påvirker omsetningen. Dette gjelder særlig i reiseliv, service og handel, og transport.
  • 62 prosent mener (i stor/noen grad) at anbefaling om maks 10 nærkontakter per uke påvirker bedriftens omsetning. Flest i reiseliv, service og handel oppgir dette i stor grad.

Selv om det er reiselivs-, service- og handelsvirksomheter som gjennomgående oppgir størst negative konsekvenser og påførte kostnader, så blir også mange andre næringer sterkt berørt.

Fortsatt krise

- I den grad vi trenger ytterligere dokumentasjon på at krisen fortsatt er høyst reell og alvorlig – og at den rammer et bredt spekter av næringer, så har vi det her, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Bedriftene er selvfølgelig svært bekymret for smittesituasjonen og tar sin del av ansvaret. Dersom det kommer smitte på en arbeidsplass, er det bedriftene selv det går utover.

- Men samtidig med at pandemien skal håndteres og smitten begrenses, skal nærings- og arbeidslivet fungere så langt det er mulig. Vi kjemper mot smitte, men også mot langvarig økonomisk krise. Smittetiltak bør ikke føre til større økonomiske konsekvenser enn nødvendig, sier Almlid.

NHO ønsker å forsterke kompensasjonsordningen, som nå gjelder reiselivet, på fire punkter:

  • Kompensasjonsordningen bør gjelde hele næringslivet – det er flere enn reiselivsbedrifter som sliter.
  • Kompensasjonsgraden må økes fra 50 til 70 prosent.
  • Ordningen må forlenges og gjelde inn i 2021.
  • Taket for ordningen må heves til 80 millioner kroner pr. selskap pr. måned.