1 av 3 frykter konkurs: - Et være eller ikke være

Publisert

1 av 3 respondenter i NHOs medlemsundersøkelse mener det er en reell risiko for at de kan gå konkurs som følge av koronaviruset. - Nå handler det om et være eller ikke være, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Den fjerde medlemsundersøkelsen etter at koronakrisen startet for alvor i Norge, viser fortsatt – ikke overraskende – et nedslående bilde. Tallene, som er hentet inn torsdag og fredag denne uken, viser det grimme alvoret, ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid:

- Nå handler det om eksistensen for mange bedrifter – og for din arbeidsplass. Det er dette som er virkeligheten.

- Vi håper – og tror – at kompensasjonsordningen som ble lansert i dag vil hjelpe bedrifter som nå ikke har nok inntekter til å betale sine kostnader. Det var en viktig seier for oss. Samtidig er vi helt klart ikke i mål – det trengs mer, i tillegg til de andre pakkene som har kommet.

- Det gir ingen mening at det som i utgangspunktet er sunne bedrifter, skal gå overende på grunn av smittevernstiltak. Det er trist og fortvilende, sier Almlid.

 

NHO-sjef Ole Erik Almlid intervjues om medlemsundersøkelsen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid intervjues om medlemsundersøkelsen.

- En kan bli nedtrykt av de dystre tallene. Men samtidig som vi prøver å redde bedriftene dag for dag, må vi også se hvor Norge skal være om noen år. Vi må ha tiltak som bidrar til at norske bedrifter på sikt er ledende, blant annet innen klima og teknologi.

Undersøkelsen viser at:
  • 56 prosent har gjennomført permitteringer (50 prosent forrige uke). Og fortsatt sier 75 prosent at det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid.
  • 4 prosent har gjennomført oppsigelser, mens 15 prosent har planer om oppsigelser. (Ikke spurt om tidligere.)
  • 1 av 3 bedrifter (32 prosent) opplever en reell risiko for konkurs. Nesten halvparten (42 prosent) av de minste bedriftene (med 9 eller færre ansatte) vurderer konkursrisikoen som reell. (Ikke spurt om tidligere.)
  • 1 av 3 bedrifter (32 prosent) mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid som følge av koronaviruset (29 prosent i forrige uke).
  • 84 prosent har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Enda litt høyere enn forrige ukes 82 prosent.

- Jeg tror jo vi på en eller annen måte skal komme gjennom dette, men akkurat nå sitter jeg med en dystopisk følelse. En undergangsstemning, sier Almlid.

- Vask hendene, hold avstand og hold ut, er oppfordringene fra myndighetene. Hygiene og distanse skal vi klare, men realitetene er knapt til å holde ut.

Undersøkelsen er gjennomført 26. og 27. mars, med 5192 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)