1,5 mrd til FoU lyses ut 6 måneder før tiden

Nyhet, Teknologi og forskning, Korona

Publisert

For å bidra til å holde arbeidet med forskning og utvikling i bedriftene i gang under koronakrisen, har regjeringen besluttet å lyse ut 1,5 milliarder kroner et halvt år tidligere enn planlagt.

Hensikten er også å gjøre bedriftene bedre i stand til å komme ut av krisen.

Midlene faller inn under det som kalles «Innovasjonsprosjekt i næringslivet», som disponeres av Norges Forskningsråd. De første prosjektene som søker vil få svar før sommeren, sies det på regjeringens egen hjemmeside.

Mari Sundli Tveit, politisk direktør i NHO, synes det er gode nyheter at milliardpotten til innovasjon nå fremskyndes:

- I krisetider er det fare for at forskningsaktiviteten, og dermed evnen til innovasjon, svekkes. Forskning og innovasjon er helt avgjørende for at vi skal ha et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv når krisen er over.

Midlene som nå lyses ut er rettet mot forskning og utvikling som styrker bedriftens konkurransekraft, omstilling og verdiskaping - eller som bidrar til å løse samfunnsutfordringer på andre måter. Utlysningen er rettet mot alle bedrifter, både når det gjelder bransje, fagområde, størrelse og geografi.

Søknad om midler skjer på Forskningsrådets nettsider.