6 av 10 har permittert

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Stadig flere blir permittert, viser NHOs femte medlemsundersøkelse under koronakrisen. - Den negative situasjonen har satt seg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Alle næringer og nær alle bedrifter – 84 prosent av respondentene – har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset.

Spørreundersøkelsen, som er gjennomført onsdag og torsdag denne uken, viser relativt små endringer i forhold til forrige uke. Men tallene er fortsatt skrekkelige – en må ikke senke skuldrene på grunn av manglende forverring, ifølge Almlid:

- Om vi tenker at «bare» 28 prosent av respondentene frykter konkurs, mot 32 prosent for én uke siden, da har vi begynt å venne oss til stygge tall.

Undersøkelsen viser at:

  • 60 prosent har gjennomført permitteringer (56 prosent forrige uke)
  • 69 prosent sier det kan bli aktuelt å permittere om kort tid ( 75 prosent forrige uke)
  • Mer enn 9 av 10 reiselivs- og transportbedrifter (hhv. 90 % og 94 %) har permittert
  • 4 prosent har gjennomført oppsigelser (4 prosent forrige uke)
  • 14 prosent har planer om oppsigelser (15 prosent forrige uke)
  • 28 prosent opplever en reell risiko for konkurs (32 prosent forrige uke)
  • 31 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid (32 prosent forrige uke)

- Tallene er ille, men leter vi godt, kan vi tolke noen lyspunkter inn i tallene: At bedriftene tror hjelpen er nær. At selv om et flertall har permittert, venter de med å si opp folk. At konkursfrykten ikke øker. Dette må vi ta med oss, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han tror nettopp det at mange har permittert, men få har sagt opp, gir et vindu:

- I beste fall kan vi kanskje lese tallene som at flere bedrifter begynner å tro på at krisepakkene som er kommet og varslet. At de kan ha ønsket og relevant effekt. Det kan tolkes dithen at bedriftene ser for seg å få folk tilbake på jobb. Allerede nå må vi starte arbeidet med gjenoppbyggingen av Norge, med jobbskaping, med teknologiutvikling og klimaløsninger.

NHO-sjefen tar ikke påskeferie med det første:

- Nå skal vi fortsette jobben med å berge flest mulig arbeidsplasser og å skape aktivitet igjen. Vi skal gjøre det vi kan for at krisetiltakene blir så gode som mulig, enten det er kontanthjelpen som ble presentert i dag, eller annet.

Trenger hjelp raskt

- Men akkurat nå har vi et næringsliv som trenger hjelp raskt. På kort sikt trenger bedriftene statlig hjelp for at folk fortsatt skal ha en jobb å gå til.

- Det er selvfølgelig ingen varig løsning. Vi må alle gjøre alt vi kan så vi kommer over dette på beste måte.

- Vår felles ambisjon må være at når vi om noen år gjør opp status og ser oss tilbake, kan vi konstatere at vi traff de veivalg som gjorde dette tapet minst mulig.

Almlid berømmer det gode samarbeidet i arbeidslivet og med regjeringen og Stortinget:

- I en slik krisesituasjon ser vi hva den norske modellen er laget av. Jeg vil gi all mulig honnør til våre kolleger i de andre arbeidslivsorganisasjonene og til politikerne. Ikke minst politikerne har evnet å snu seg raskt, de har lyttet til oss og bedriftene. Nå må vi bare sørge for at pakkene trer i kraft og at de treffer.

- For egen del må jeg si at jeg til vanlig er en optimistisk trønder. For tiden må jeg nøye meg med å være optimistisk på sikt. Jeg tror vi skal komme gjennom dette, men det blir vondt en stund før det blir bedre.

Undersøkelsen er gjennomført 1. og 2. april, med 4853 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)