Arbeidstilsynet intensiverer smitteverntilsyn

Nyhet

Publisert

Nina Melsom

Det er ekstremt viktig at smitteverntiltakene blir fulgt opp, sier Nina Melsom i NHO.

1 av 3 kontrollerte virksomheter har brutt ivaretakelse av smittevern. Arbeidstilsynet vil fremover intensivere kontrollen med smittevern i norske bedrifter. - Det viktigste er veiledning – regelverket kan ofte være krevende å forstå, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekket brudd på ivaretakelse av smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av smittefare, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

- Det er ekstremt viktig at tiltakene blir fulgt opp. Det vil bidra til at ikke skarpere tiltak og ytterligere innstramminger blir nødvendige, sier Nina Melsom, direktør for Område Arbeidsliv i NHO.

Hun mener de aller fleste er veldig flinke, selv om det ofte innebærer kostnader for dem. Også bedriftene er bekymret for smittesituasjonen og tar sin del av ansvaret. Dersom det kommer smitte på en arbeidsplass, er det bedriftene selv det går utover, understreker hun.

- Vi kjemper mot smitte, men også mot langvarig økonomisk krise. Smittetiltak bør ikke føre til større økonomiske konsekvenser enn nødvendig, sier Melsom.

- Men det vil også være behov for tilsyn, kontroll og veiledning fra offentlige myndigheter til bedriftene. Ikke minst veiledning – regelverket kan ofte være krevende å forstå. Arbeidstilsynet sier da også at de opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes manglende forståelse av eller kjennskap til regelverket.

- At Arbeidstilsynet har pekt seg ut noen bransjer som de mener har høy risiko for importsmitte, er nettopp måten tilsyn generelt bør fungere på, uansett korona eller ikke. Vi forventer at de ulike offentlige tilsynene prioriterer målrettet kontroll der de erfaringsmessig vet at det kan være større utfordringer, sier Melsom.

NHO bistår bedriftene med hvordan de praktisk kan implementere regelverket på en god måte. Det drives utstrakt informasjonsvirksomhet, gjennom landsforeninger, bransjeforeninger og regionforeninger landet rundt, om hvordan de skal forstå og forholde seg til de ulike smitteverntiltakene – og skape trygge arbeidsplasser. Ikke minst råd og praktisk veiledning via arbeidsgiverportalen Arbinn.no.

- I vår dialog med myndighetene er vi også opptatt av å få til et regelverk som er så enkelt og praktiserbart som mulig, avslutter Melsom.


Smittevern og smittesporing på arbeidsplassen