NHO

Innhold

Arbeidstilsynet skal på smitteverntilsyn

Nyhet, Korona

Publisert

Nina Melsom

Bedriftene er bekymret for smittesituasjonen og tar sin del av ansvaret, sier Nina Melsom i NHO. (Foto: Moment studio)

- Det er bra at Arbeidstilsynet skal bidra til å håndheve karantenereglene. Politiet klarer ikke dette alene, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Regjeringen har pålagt Arbeidstilsynet å gjøre flere tilsyn for å slå ned på tilfeller hvor smittevernreglene ikke følges og ansatte tvinges til å jobbe selv om de er i karantene eller er syke, skriver VG.

- Det er viktig at det ikke bare er politiet som har et ansvar i håndhevelsen av smitteverntiltakene. Også andre offentlige etater som er i kontakt med bedriftene og arbeidstakerne bør kunne informere og korrigere, sier Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Både NHO og NHOs lands- og regionforeninger er tett på bedriftene og er ekstremt tydelige overfor dem at det er viktig at tiltakene blir fulgt opp.

- Og de aller fleste er veldig flinke. Bedriftene er selvfølgelig svært bekymret for smittesituasjonen og tar sin del av ansvaret. Dersom det kommer smitte på en arbeidsplass, er det bedriftene selv det går utover.

En pandemi utenfor kontroll vil ramme næringslivet hardt, understreker Melsom: - Vi lykkes bare med å bekjempe pandemien dersom vi opptrer koordinert i Norge. Tanken om nye smittetopper og lockdown er skremmende.

- Vi kjemper mot smitte, men også mot langvarig økonomisk krise. Smittetiltak bør ikke føre til større økonomiske konsekvenser enn nødvendig.


- Involver oss før smitteverntiltak innføres