Bedrifter står klare til å vaksinere

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Terje Beniksby.

Bedrifter innen helse og velferd over hele landet kan bistå med vaksinering og testing for å dempe smittetrykket nå på nyåret. NHO har kontaktet samtlige statsforvaltere om ledig kapasitet. - Vi er helt avhengig av et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører for å få opp vaksinasjonsgraden, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO sendte før nyttår innspill til alle statsforvaltere (tidligere fylkesmenn) med en klar oppfordring om å ta i bruk den ledige kapasiteten som private helse- og velferdsbedriftene har.

Partene i arbeidslivet har også vært i et ekstraordinært møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd, der temaet var hvordan bedriftene kan bidra i arbeidet med å få vaksinert befolkningen raskest mulig.

I et oppfølgingsbrev til NHO er regjeringen tydelig på at de ønsker ressurser fra arbeidslivets parter velkommen.

Her kan du lese brevet fra NHO til myndighetene (pdf)

 

Vi trenger et godt samarbeid

- Vi er glad for at regjeringen oppfordrer bedriftene til å melde inn ledig kapasitet og håper kapasiteten blir benyttet. Det er svært viktig at kommunene har god kapasitet på testing og vaksinering. Dette kan bidra til å dempe smittetrykket, få ned sykefraværet og sørge for at vi raskere kan komme tilbake til en normalsituasjon. Da trenger vi et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører, sier Nina Melsom.

Private bedrifter tar helsedirektør Bjørn Guldvog på ordet når han sier at særlig tilgangen til helsepersonell er utfordrende i den smittesituasjonen vi nå står i.

- Vi har ingen tid å miste. Sammen kan vi få opp vaksinasjonsgraden og raskt kunne tilby en boosterdose til flere. Våre bedrifter kan bidra både med dette, og med informasjonstiltak rettet mot grupper der vaksinasjonsgraden er lav. Det er viktig å ut god informasjon til alle innbyggere, sier Melsom.

 

La bedriftene vaksinere på arbeidsplassene

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, legger også vekt på behovet for å tilby vaksine på jobben.

- Vi er enige med Norsk Industri som har uttalt at norske bedrifter må få lov til å vaksinere på arbeidsplassene. Det er fornuftig at bedriftshelsetjenesten og andre med ledig kapasitet får bistå med vaksinasjon og testing etter nærmere avtale på arbeidsplasser. Det kan gjøres på samme måte som samarbeidet med apotekene. Utfordringen nå er ikke mangel på vaksiner, men mangel på kompetent personell som kan sette vaksiner. Da må vi bruke alle fagressurser som er tilgjengelig, sier Kaltenborn.

 
Om bedriftshelsetjenesten

Det er fastsatt i forskrift at en rekke bransjer har plikt til å knytte til seg BHT. Det er i følge Arbeidstilsynet 170 BHT som har slik godkjenning. Hver av disse består ofte av en rekke underavdelinger som ligger geografisk spredt. Forskriften omfatter i dag ca. 50 bransjer/sektorer og 95 000 virksomheter med ca.  1 600 000 arbeidstakere, dvs. litt under 60 prosent av arbeidstakerne i Norge (Oslo Economics 2018). Også BHT uten godkjenning bør kunne vaksinere. 

 

Les mer

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Koronapandemien - temaside