Nye smittevernstiltak: Bedriftene må kompenseres

Nyhet

Publisert

Ole Erik Almlid

Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO. Foto: Moment studio.

Nye smittevernstiltak rammer bedrifter og arbeidsplasser. Regjeringen må kompensere bedrifter som blir hindret i å drive normal forretningsdrift. Økende smittetall og flere restriksjoner vil ramme bedrifter og arbeidsplasser hardt.

- Det er bra at det nå innføres tiltak for å unngå nedstengning, men restriksjonene rammer bedriftene på flere måter. Blant annet kan kritisk kompetanse gå tapt. Derfor må regjeringen kompensere når bedriftene ikke kan drive normalt, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Tydelige nasjonale rammer for pandemihåndteringen er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for bedriftene og ansatte.

NHO har i dag hatt et møte med næringsminister Jan Christian Vestre.
- NHO ønsker at den nasjonale kompensasjonsordningen gjeninnføres. Ordningen har vist seg å være veldig treffsikker. Vi håper dette kan komme på plass raskt for vi må forberede oss på at koronatiltakene vil kunne vare lenger enn bare 14 dager, sier Almlid.

Vestre understreker at han ønsker å involvere partene i arbeidslivet i prosessen videre.

Dette ber NHO myndighetene om nå:

 • Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning.
 • Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til 3 dager slik den var før 1. oktober.
 • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra 10 til 5 dager, slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av koronarestriksjoner.
 • Medlemmer i reiselivssektoren er svært tydelige på at det nå trengs en lønnsstøtteordning for å unngå at ansatte må permitteres rett før jul. NHO støtter dette ønsket fra bransjen, og vi jobber på spreng med LO, politikerne og relevante departement i forsøk på i fellesskap å finne frem til god en lønnsstøtteordning.

Tiltak som påvirker bedriftene spesielt

Regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Vestland, Viken og Innlandet*

 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
 • Det blir antallsbegrensning på 100 personer på private innendørs arrangementer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • På offentlige innendørs arrangement uten faste, tilviste plasser kan det være opp til 600 deltakere delt opp i kohorter på 200. Dersom det er faste tilviste plasser kan offentlige arrangementer med flere enn 600 deltakere gjennomføres.
 • Det blir påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand inkludert på serveringssteder.
 • Det blir krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer der det serveres alkohol.
 • Krav om sitteplasser på serveringssteder med alkoholservering.
 • Det blir plikt for serveringssteder og arrangører å ha et system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering.

*Vi  har lagt ut oversikt over hvilke kommuner dette gjelder på Arbinn.no i Oversikt over forskrifter med lokale tiltak

Nasjonale anbefalinger:

 • Anbefaling om at arbeidsplasser, der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt).

 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

 • Voksne blir bedt om å gjerne holde én meter avstand hvis det er mulig, og vurdere om å redusere antall nærkontakter.
Les mer

Oversikt over forskrifter med lokale tiltak
Koronaaktuelt innhold
Støtteordninger og annen informasjon for norske bedrifter om koronautbruddet (regjeringen.no) 
Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak (regjeringen.no)
Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i flere kommuner (regjeringen.no)