Bedriftene: Tiltakene er til stor hjelp

Nyhet, Korona

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid er glad for at tiltakene oppleves av bedriftene å være til hjelp.

Redusert arbeidsgiverperiode for permittering og for syke- og omsorgspenger er det tiltaket som flest bedrifter peker på som god hjelp i koronakrisen. - Her fikk vi gjennomslag for et tydelig ønske fra bedriftene, som vi ser at de synes er til stor hjelp, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført torsdag og fredag denne uken. Denne gangen er bedriftene også spurt om hvilke tiltak fra myndighetene som hjelper dem mest:

  • Flest oppgir at redusert arbeidsgiverperiode for permittering (72 %) og for syke- og omsorgspenger (71 %) har vært til hjelp for bedriften, i stor eller noen grad.
  • 38 % mener kompensasjonsordningen vil hjelpe dem, i stor eller noen grad. Denne treffer særlig godt for reiseliv (69 %), service og handel (64 %) og luftfart (60 %).
  • Garantilån er det tiltaket som færrest mener er til god hjelp. 13 % oppgir at det er til hjelp.

- Vi har hele tiden sagt at vi skal evaluere alle tiltakene kontinuerlig underveis, slik at de treffer best mulig. Disse tallene blir svært viktige i dette arbeidet, sier Almlid.

- Og selv om ikke alle tiltakene treffer alle like godt, kan de være svært viktige for ulike bransjer, for ulike bedrifter eller med tanke på størrelse.

Bedriftene spørres også for første gang i hvilken grad de har hatt omsetningssvikt. 7 av 10 bedrifter har opplevd dette – og 3 av 10 har tapt over halve omsetningen.

- Dette bekrefter bare det vi har sett, at nedturen er bred, sier Almlid.

Noen lyspunkt

Selv om flere bedrifter planlegger oppsigelser, er det litt færre som har pengeproblemer og frykter konkurs, viser medlemsundersøkelsen. - Forhåpentlig ser de den foreløpige hjelpen nærme seg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Undersøkelsen viser relativt små endringer på flere spørsmål, i forhold til forrige runde rett før påske, men noen interessante utviklingstrekk er det:

  • Flere planlegger oppsigelser – 17 prosent, mot 14 prosent sist.
  • Færre har likviditetsproblemer – 26 prosent, mot 31 prosent sist.
  • Færre ser en reell risiko for konkurs – 22 prosent, mot 28 prosent sist.

- Vanskelighetene står fortsatt i kø for bedriftene. For mange handler det om cash, å få penger på konto, sier Almlid. Derfor er han glad for at søknadsportalen for kompensasjonsordningen komme på plass raskt.

- Dette må fungere, nå må vi gjøre alt vi kan for å unngå konkurser, sier Almlid.

Og det er ikke bare kompensasjonsordningen NHO-sjefen er opptatt av:

- Nå MÅ vi se at summen av tiltakene begynner å virke. Det er helt nødvendig om vi skal komme mest mulig helskinnet gjennom dette og at det som i utgangspunktet er sunne virksomheter, også er her etter korona-krisen, sier Almlid. Derfor er det også viktig at vi lar disse tiltakene virke så lenge det er nødvendig.

Gjenreising og omstilling

NHO-sjefen er opptatt av at vi fremover både skal gjenreise og omstille:

- Det som blir viktig fremover er å gjenreise Norge og sikre at vi har nok aktivitet til å holde hjulene i gang. Det er mer enn 200 000 arbeidsplasser i olje og gass og tilhørende leverandørnæringer. Vi må fortsatt ha fart i bygg og anlegg og andre næringer som sikrer arbeidsplasser.

- Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser ved å omstille Norge. Tiltak innenfor teknologi og klima, eksempelvis karbonfangst og lagring, er viktig å få på plass. To tredjedeler av nye arbeidsplasser skal komme i privat sektor. Det sikrer også velferden vår fremover gjennom skatteinntekter til fellesskapet.

Undersøkelsen er gjennomført 16. og 17. april, med 4372 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)