NHO

Innhold

Bedriftene trenger lengre permitteringsperiode

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid og Erna Solberg

NHO-sjef Ole Erik Almlid ber politikerne utvide permitteringsperioden til 52 uker. Her med statsminister Erna Solberg fra et digitalt medlemsmøte. (Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO)

Hver tredje bedrift vil ta tilbake storparten av de permitterte i løpet av de neste seks månedene, mens 43 prosent sier tilsvarende andel er tilbake innen ett år. - Dette viser at permitteringsperioden må forlenges – vi ser at det venter de permitterte en jobb i den andre enden, men at det tar tid, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Denne uken ble NHOs niende koronarelaterte undersøkelse sendt ut til medlemmene. Nye spørsmål var blant annet knyttet til hvor mange av de permitterte som har en jobb å komme tilbake til når effektene av koronakrisen dempes. Svarene viser at

  • 33 prosent av respondentene (som har permittert ansatte) tror at de kommer til å ta tilbake mellom 75 og 100 prosent av de permitterte i løpet av de neste seks månedene
  • 43 prosent av respondentene (som har permittert ansatte) tror at de kommer til å ta tilbake mellom 75 og 100 prosent av de permitterte i løpet av de neste tolv månedene

- Krisen i bedriftene er fortsatt svært alvorlig.  Alle tiltakene som er vedtatt og forliket om revidert budsjett er til god hjelp for bedriftene. Men det er viktig at vi ikke taper de arbeidsplassene som kan opprettholdes når aktiviteten går opp igjen, sier NHO-sjef Almlid. 

Permitteringsperioden er i utgangspunktet 26 uker, men for de som ble permittert i mars og april, er perioden forlenget til ut oktober. NHO – og LO – ber om at dette midlertidig forlenges til 52 uker.

- Vi må få en avklaring før sommeren på om permitteringsperioden forlenges etter oktober. Om bedriftene ikke vet hva som skjer etter oktober og de ansatte har tre måneders oppsigelsestid, må folk sies opp allerede i sommer – og vi får helt unødige masseoppsigelser.

- Utsatte bransjer som luftfart og reiseliv må vente mange måneder – kanskje lengre – før vi igjen får normalt aktivitet. Permitteringslengden bør derfor tilpasses den virkelige situasjonen, sier Almlid.

 

Langsomt bedre

NHOs siste medlemsundersøkelse antyder at det går noe bedre for bedriftene, men det skjer svært langsomt. Og fortsatt varsler hver femte bedrift oppsigelser.

Resultatet viser at utviklingen går riktig vei, men endringene er ikke store:

  • Færre har opplevd lavere etterspørsel og kansellerte ordrer som følge av korona de siste fire ukene – men fortsatt over halvparten (55 prosent)
  • Færre har opplevd sviktende omsetning de siste fire ukene sammenlignet med samme periode i fjor – men fortsatt over halvparten (56 prosent)
  • Færre har problemer med å betale regninger – men fortsatt 17 prosent (mot 19 sist)
  • Færre frykter konkurs – men fortsatt 13 prosent (mot 14 sist)
  • Færre har ansatte permittert – 34 prosent
  • 9 prosent har gjennomført oppsigelser – mot 8 sist
  • 19 prosent har planer om oppsigelser – samme som sist

- Vi ser det samme bildet som de siste ukene. Langsomt, langsomt går det bedre. Men det er ikke tvil om at situasjonen fortsatt er kritisk for mange, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Nettopp det at nesten hver femte bedrift varsler oppsigelser, gjør det nødvendig å se på permitteringsregelverket. Og ikke bare se på det – perioden må forlenges til 52 uker.