Bedringen er satt på vent

Nyhet, Korona

Publisert

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum - på medlemsmøte 26.06.2020

Forbedringen vi har sett over flere måneder, er over – eller i det minste satt på vent, ifølge sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO.

En sammenhengende periode med sakte forbedring ute i bedrifts-Norge, får en knekk i september-utgaven av NHOs koronaundersøkelse. Flere bedrifter melder om lavere etterspørsel og redusert omsetning.

Helt siden det toppet seg i april, har tallene på bedrifter som svarer at de opplever svikt i omsetning og etterspørsel, sunket – sakte, men sikkert. Nå vender pilene oppover igjen.

  • 50 prosent melder om lavere etterspørsel, mot 46 i august. 84 prosent på det høyeste.
  • 50 prosent melder om sviktende omsetning, mot 45 i august. 71 prosent på det høyeste.
  • 18 prosent har planer om oppsigelser. Har ligget mellom 15 og 20 prosent siden mars.

I tillegg er andelen som melder om likviditetsproblemer og som frykter konkurs stabil.

 Særlig reiselivet, samt transport på land, i luft og på sjø, peker seg ut negativt.

Nesten halvparten av respondentene i luftfart (46 prosent) varsler oppsigelser, mens hver tredje i reiseliv og transport gjør det samme. Svært mange bedrifter i Oslo (29 prosent) har planer om oppsigelser på grunn av koronaviruset.

- Det er ikke overraskende at særlig reiselivet sliter, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. - Mange av reiselivsbedriftene har hatt en relativt god sommer, med mange norske turister. Nå uteblir både norske og utenlandske reisende, samtidig som konferansemarkedet har vært tørt i hele perioden.

- Dette slår såpass kraftig ut, at totalbildet for hele næringslivet blir en liten forverring. Forbedringen vi har sett over flere måneder, er over – eller i det minste satt på vent.

Det er varslet at regjeringen vil komme med nye krisetiltak mandag, for å hjelpe næringer som er nedstengt eller indirekte rammet av nedstenging.

- Det er ingen tvil om at det er mange som fortsatt, og kanskje i økende grad, vil trenge hjelp for å klare seg, sier Dørum.

- Krisen er fortsatt markant i en stor del av næringslivet. De mest utsatte bedriftene vil fortsatt trenge kompensasjon. Vi mener at en videreføring av en generell ordning er viktig for at bedrifter ikke skal falle utenfor.

Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her

Les om forrige medlemsundersøkelse her