NHO

Innhold

Bred enighet om krisepakke

Nyhet, Korona

Publisert

Stortinget

Foto: Stortinget

I dag, tirsdag 31. mars, ble Stortinget enig om en ny krisepakke. Pakken inneholder blant annet flere milliarder til kommunene, ønske om at karbonfangst og -lagring fremskyndes, samt støtte til regjeringens kompensasjonsordning.

Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner.

- Offentlige anbud og prosjekter er en viktig motor for å holde hjulene i gang. Det er viktig at det offentlige bruker sine krefter til å stimulere til aktivitet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring.

- NHO er glad for at Stortinget løfter frem karbonfangst og lagring. Karbonfangst- og lagring skaper aktivitet og arbeidsplasser, det bygger kompetanse, infrastruktur og industri – og det er en helt nødvendig klimaløsning. Nå er det viktig at vi kommer i gang så raskt som mulig. Bedriftene er ivrig etter å komme i gang, og står klar til å bidra.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert budsjett med flere klimatiltak for norsk sokkel, og tiltak for å få i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter. Regjering bes også komme tilbake til Stortinget med finansieringsmodell for å sikre utbygging og realisering av havvind.

Permitterte på dagpenger får også mulighet til å ta opplæring.

- NHO er også veldig glad for at nå blir mulig å ta opplæring, mens du er permittert og mottar dagpenger. Kompetanse er utrolig viktig for å løfte Norge ut av krisen, sier Almlid.

Stortinget ga også sin støtte til regjeringens kompensasjonsordning, på 20 milliarder i måneden ut mai. Detaljene for kompensasjonsordningen presenteres av regjeringen på fredag.

Krisepakken inneholder blant annet:
 • Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring og presentere dette senest statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredningen av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert budsjett med flere klimatiltak for norsk sokkel, og tiltak for å få i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Regjering må komme tilbake til Stortinget med finansieringsmodell for å sikre utbygging og realisering av havvind.
 • Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner.
 • Stortinget øker skjønnsmidler til fylkesmannen med 150 millioner kroner.
 • Stortinget øker bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner kroner
 • Det setter av 1 milliard kroner til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.
 • Stortinget ber også om at regjeringen starter prosessen med å gjøre klar til anbud på en rekke offentlige prosjekter.
 • Miljøteknologiordningen økes til 750 millioner kroner.
 • Stortinget ber regjeringen redusere til én tredjedel på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom.
 • Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner.
 • Stortinget ber regjeringen styrke reisegarantifondet ytterligere.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020.
 • Husbankens låneramme utvides med 5 milliarder.
 • 1 milliard av studentenes ekstra lån gjøres om til stipend.
 • Lav mva-sats senkes ytterligere, til 6 %.
 • Stortinget foreslår at industrien i ikke-kvotepliktig sektor får fritak for CO2-avgift.