NHO

Innhold

  • NHO
  • Arbeidsliv
  • Eksportnæringene langs kysten blir særlig hardt rammet og må sikres

Eksportnæringene langs kysten blir særlig hardt rammet og må sikres

Nyhet

Publisert

#205

Verftene og bygging av skip langs kysten kan bli særlig hardt rammet i flere år framover. Illustrasjonsfoto.

I år blir reiselivsnæringen hardest rammet, men den kan komme opp igjen. Krisen kan bli dypere og lengre for offshore leverandørindustri og maritim næring. Det viser en rapport fra Menon.

  – Vi kan ikke bare ha tiltak rettet mot bedrifter som allerede før krisen hadde trygg økonomi, sier NHO-sjef for Ole Erik Almlid. 

Verftene er i en særstilling med hensyn til en kombinasjon av lav lønnsomhet og lite egenkapital. De er så langt ikke omfattet av den krisepakken som Regjeringen nylig har igangsatt, ettersom denne retter seg mot bedrifter som allerede før krisen hadde trygg økonomi. Menon frykter at uten andre tiltak vil vi kunne risikere et betydelig antall konkurser i maritim næring og offshore leverandørindustri. 

En konkursbølge i næringen vil kunne varig skade leveransekjedene i norsk økonomi.  I verste fall anslår Menon at opp mot 55 000 personer vil miste jobben i fire viktige eksportnæringer i løpet av dette året.  Til grunn for beregningen ligger at permitteringer ikke er tilstrekkelig for at bedriftene skal tilpasse seg en ny situasjon. Flere permitterte vil derfor bli oppsagt.  Effekten vil merkes sterkest på Sør- og Vestlandet, hvor maritim næring har den største relative betydning for sysselsetting.

Prosessindustri og sjømat vil også merke inntektsfall, men står finansielt relativt godt rustet til å håndtere tilbakeslaget.

Vi har stor tillit til de politiske myndigheters håndtering av krisen, men vi kan ikke bare redde bedrifter med god økonomi, fortsetter Almlid.   - I så fall risikerer vi at de mest utsatte eksportnæringene innen maritim sektor og offshore-leverandører møter en brutal fremtid fordi de den siste tiden har hatt lav lønnsomhet og lite kapital etter forrige krise rundt 2015. 

Det vil være spesielt viktig å redde de sentrale aktørene i verdikjedene i disse bransjene, både de store ledende og de ledende underleverandørene - kall de gjerne de systemkritiske aktørene. Dette er aktører som besitter teknologi, produkter og løsninger, som i tillegg til kompetanse, vil være avgjørende å bevare for å kunne utvikle ny næring på sikt.  Vi skal utvikle de havbaserte næringene også etter denne krisen, og må utnytte denne kompetansen til å drive frem ny, landbasert aktivitet.  Vi må for eksempel bygge vindmøller både til havs og på land.

Rapporten viser ellers at:

 For alle som konkurrerer internasjonalt er det slik at både etterspørsel og pris bestemmes internasjonalt. Fordi andre land ikke kan sette inn så sterke støttetiltak som det vi kan gjøre i Norge blir etterspørselen internasjonalt svakere i en god del år framover.  De fire eksportbransjene som er trukket fram er sjømat, prosessindustri, reiseliv og maritim næring, inkludert offshore leverandørindustri.   Dette utgjør over 70 prosent av Norges eksport.

Menonrapporten: Effekt av korona på norsk eksporrettet næringsliv (pdf)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: