NHO

Innhold

En kompensasjonsordning for bedriftene må videreføres

Nyhet

Publisert

Ole Erik Almlid på medlemsmøte NHO - 02.06.2020

Ole Erik Almlid på medlemsmøte NHO - 02.06.2020 Fotograf: Per-Otto Oppi Christiansen

Så lenge myndighetene holder fast på smitteverntiltak som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene som opplever markedstap på grunn av korona kompenseres. NHO ber om at kompensasjonsordningen videreføres for de hardest rammede bedriftene og bransjene.

Finansminister Jan Tore Sanner har varslet at kompensasjonsordningen for bedrifter avsluttes ved utgangen av august. Selv om han åpner for at det kan komme næringsspesifikke ordninger, haster det nå å sikre at en ny løsning er på plass før eksisterende ordning tas vekk.

- Smitteverntiltakene ble ikke endret tidlig i august slik som forventet før sommeren. Da kan man ikke rive vekk støtteordningen uten å ha noe annet på plass, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs medlemsundersøkelse viser at 45% av bedriftene opplever at smitteverntiltakene påvirker omsetningen, for mange betydelig. Det gjelder ikke bare reiseliv.

- Vi må ha tiltak som treffer den fortvilte situasjonen mange bedrifter er i. Å gå inn i høsten uten noen kompensasjonsordning vil være krise for mange bedrifter. Rammebetingelsene er radikalt endret under korona, sier Almlid.

Smitteverntiltakene treffer bedriftene både direkte og indirekte. Det er nå og fremover store variasjoner mellom hvor hardt de ulike næringene er truffet. Dét taler i utgangspunktet for mer spissede, næringsrettede tiltak. Hovedargumentet for dette, er å hindre såkalt dødvektstap – at det gis penger til bedrifter som ikke trenger dem. 

Generelle tiltak gir imidlertid mindre vilkårlighet og mer forutsigbarhet. Det hindrer at virksomheter faller utenfor, at selektivt gitt støtte virker konkurransevridende, og sikrer at om nye bransjer får problemer, så kan de også omfattes. Det er markedet som skal avgjøre hvilke enkeltbedrifter som overlever, ikke myndighetene.  Generelle tiltak må samtidig inneha tilstrekkelig fleksibilitet til at berørte bedrifter treffes. 

- Norge og norsk næringsliv skal stå i etterspørselssvikten en god stund fremover. For noen virksomheter vil det ta år før aktiviteten er tilbake på førkrisenivåer. Tiltakene må utformes i tråd med det. De må gi insentiver til omstilling – både innenfor den enkelte bedrift og bransje – og mellom bransjer, og ikke til konservering, avslutter Almlid.

Les mer

Kompensasjon til foretak for tapt omsetning (arbinn.no)


Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: