Enighet om kompensasjonsordningen

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid er glad for at Stortinget står samlet bak kontantstøtteordningen for bedrifter. (Arkivfoto)

Stortinget stiller seg bak hovedlinjene i regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter. - Dette er en historisk satsing til hjelp for norske bedrifter i en alvorlig krise, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Ordningen vil raskt skaffe helt nødvendige kontanter til bedrifter som sliter med omsetningssvikt og ikke får betalt regningene sine. Søknadsportalen er tidligere varslet åpnet 17. april.

- Jeg er glad for at et samlet storting har stilt seg bak denne sårt tiltrengte ordningen for bedriftene. Ordningen er vedtatt på rekordtid, og vi har sett godt politisk lederskap i en krevende tid. Det er avgjørende nå at pengene kommer ut til bedriftene så raskt som varslet. De har ingen tid å miste, sier NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid.

NHO vil følge utviklingen nøye fremover, for å forsikre seg om at bedrifter som bør være dekket av ordningen, faktisk er det.

- Målet med ordningen er å få arbeidsplasser og sunne bedrifter gjennom krisen. Vi vil følge nøye med, og gå inn for å tilpasse ordningen hvis den ikke treffer de bedriftene den er ment å treffe fullt ut, eller hvis den har utilsiktede effekter, sier Ole Erik Almlid.


Åpenhet

Stortinget har ikke besluttet formelle begrensninger i bedriftenes muligheter til å ta utbytte, eller forbud mot oppsigelser for bedrifter som mottar kompensasjon. Stortinget legger opp til stor åpenhet om hvilke bedrifter som mottar penger fra ordningen.

- Her stilles fellesskapets midler til disposisjon. Det er en tillitserklæring som bedriftene selvsagt må vise seg verdig. Ingen må misbruke ordningen, både av hensyn til fellesskapet og til alle bedrifter som trenger ordningen, sier Ole Erik Almlid.


Tiltak for olje/gass

Stortinget har også bedt regjeringen komme tilbake med konkrete tiltak for å holde aktiviteten oppe i olje- og gassrelatert industri, før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

- Det er veldig positivt at Stortinget tar innover seg den alvorlige situasjonen i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien, en så stor og viktig næring for Norge. Vi ser frem til å jobbe videre med regjeringen for raskt å finne gode løsninger som holder aktiviteten oppe, slik at vi kan sikre bedrifter som sysselsetter over 200 000 mennesker, sier Ole Erik Almlid.


Tiltak for mediene

Stortinget ber også regjeringen komme tilbake med en egen kompensasjonsordning for mediene, som opplevde at annonseinntekter forsvant da koronakrisen inntraff.

- Det er bra at Stortinget ber regjeringen utvikle målrettede tiltak som treffer mediebransjen. Nå trenger vi journalistikken mer enn noensinne. Mediene er en del av demokratiets infrastruktur. Nå trenger de økonomisk hjelp for å kunne fylle den avgjørende funksjonen de har i en krise, sier Ole Erik Almlid.

Se også NHOs kommentarer fra da regjeringen presenterte kontantstøtteordningen torsdag 2. april.