NHO

Innhold

Feil å droppe kompensasjonsordningen nå

Nyhet

Publisert

#005

Øystein Dørum, sjeføkonom NHO

Holden-utvalget har lagt frem sin gjennomgang av de økonomiske støttetiltakene etter koronakrisen. I rapporten skriver utvalget at den eksisterende kompensasjonsordningen bør avvikles så raskt som mulig fordi den har uheldige insentivvirkninger.

- NHO mener at det er feil å droppe kompensasjonsordningen nå, men ordningen trenger nødvendige justeringer, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

NHO ønsker blant annet at man i tillegg til permitteringsordningen bør gi lønnstilskudd for at bedriftene skal ta folk tilbake i jobb. Organisasjonen har lagt frem en egen skisse til hvordan en slik lønnstilskuddsordning kan fungere.  I tillegg foreslår NHO følgende endringer til dagens kompensasjonsordning:

  • Ordningen bør justeres slik at den ikke forskjellsbehandler like bedrifter på grunn av virksomhetsintern organisering, hvorvidt bedriften eier eller leier sine driftsmidler og om tjenester kjøpes eller utføres av egne ansatte.
  • Avkortningen for støttebeløp over 30 mill. kroner bør fjernes.
  •  Myndighetspålagte og ikke-myndighetspålagte nedstengte virksomheter bør likebehandles.

- Kompensasjonsordningen bør forlenges til over sommeren. Det er lite sannsynlig at norsk økonomi er tilbake i en normalsituasjon allerede fra juli av. Når det skal vurderes om det er behov for ytterligere forlengelse, må regjeringen også ta hensyn til at noen bransjer vil få konsekvensene av krisen senere, sier Dørum.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: