Foto:

Flere bedrifter sier opp folk

Nyhet, Korona

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker at kompensasjonsordningen blir relevant for enda flere. Foto:

Begeistringen for kompensasjonsordningen kjølner blant bedriftene, samtidig som tallene på gjennomførte og planlagte oppsigelser øker.

NHOs syvende medlemsundersøkelse under koronakrisen er gjennomført tirsdag og onsdag denne uken. Den viser blant annet at:

  • 1 av 4 bedrifter (26 prosent) mener kompensasjonsordningen er til hjelp (i stor eller noen grad). For to uker var tallet 39 prosent. 41 prosent sier den hjelper lite eller ingenting (30 prosent sist).
  • 6 prosent har gjennomført oppsigelser – opp fra 4 prosent. Samtidig sier 20 prosent at de har planer for oppsigelser – opp fra 17 prosent.
  • Det er færre bedrifter som mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid; 23 prosent – 26 prosent sist.
  •  Og noen færre opplever konkurstrusselen som reell; 19 prosent – 22 prosent sist. Det er flest små (0-9 årsverk) som opplever dette; 27 prosent – ned fra 31 prosent sist.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er opptatt av at kompensasjonsordningen må bli bedre:

- Mange av våre medlemmer har søkt og fått innvilget støtte. Vi er fortsatt imponert over hvor raskt dette ble igangsatt. Så har vi forståelse for at dette tempoet ikke har sikret millimeterrettferdighet på alle områder. Nå er vi opptatt av å sikre at ordningen blir relevant for enda flere.

- Vi er svært klar over at kompensasjonsordningen ikke er perfekt. Derfor har vi da også nettopp spilt inn til regjeringen fem konkrete krav om forbedringer. Og vi skal fortsette å jobbe for best mulig treffsikre tiltak.

Antallet oppsigelser har ligget stabilt på fire prosent, men går nå opp til seks. Også planlagte oppsigelser er på vei opp:

- Dette høres kanskje ikke så mye ut - fra 4 til 6 prosent. Eller at tre prosentpoeng flere planlegger oppsigelser. Men dette er dramatisk for dem det gjelder. Både de som mister jobben sin og for bedriftene som helst skulle skape nye arbeidsplasser. Vi ser også at det er en større andel av de større bedriftene (mer enn 50 årsverk) som melder om oppsigelser, enn de mindre.

- For mange bedrifter handler dette om den eneste veien for å overleve koronakrisen. Det illustrerer at mange tilpasser seg for å drive videre. Så håper vi at det ikke tar altfor lang tid før det snur og det er mulig å ansette igjen.

Færre frykter konkurs

Som et ørlite lyspunkt, peker Almlid på at de som opplever likviditetsproblemer og konkursfrykt, er noe færre:

- Uansett årsak, kan vi ta dette som en liten oppmuntring. Lett tabloid kan vi si at færre ser konkursspøkelset og færre har akutt pengemangel. Det er positivt.

- Men det er selvfølgelig alt for mange som fortsatt opplever dette og som sliter voldsomt med å klare seg. Vi skal fortsette å stå på for dem. Som vi har sagt før: Det som i utgangspunktet var sunne bedrifter før korona, må vi hjelpe gjennom krisen.

- Nå er det avgjørende at vi legger til rette så vi fremover klarer å skape arbeidsplasser. Vi jobber nå med et «veikart for fremtidens næringsliv», for å identifisere fremtidige verdiskapingsmuligheter, sier NHO-sjefen.

Undersøkelsen er gjennomført 28. og 29. april, med 4088 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)