NHOs medlemsundersøkelse: Flere permitterer

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener permitteringsperioden må forlenges ut september.

Andelen bedrifter som har permittert ansatte på grunn av korona stiger. 3 av 10 bedrifter har nå ansatte som er permittert. Enda flere tror de har permitterte i midten av januar. - Så lenge smitteverntiltakene påvirker bedriftene er det vanskelig å finne argumenter mot å forlenge permitteringsperioden, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Årets første – og koronakrisens femtende – medlemsundersøkelse viser at mange bedrifter fortsatt sliter tungt:

  • 29 prosent har permittert ansatte, mot 26 i november. 70 prosent av reiselivsbedriftene har permittert.
  • 33 prosent antar de har permitterte i midten av januar, mot 29 i desember. 81 prosent av reiselivsbedriftene antar de vil ha permitterte i midten av måneden.
  • Andelen som har sagt opp ansatte, er stabil på 15 prosent. Like mange (15 prosent, mot 17 sist) har planer om det.
  • Andelen som oppgir likviditetsproblemer og frykter konkurs er stabil, på hhv. 16 og 14 prosent.
  • Halvparten av bedriftene melder om lavere ordreinngang (49 prosent, mot 44 i desember).

- Gitt dette bildet, er det bra at regjeringen i går forlenget kompensasjonsordningen til å gjelde også for mars og april. Men de burde gått lenger enn som så. Bedriftene trenger forutsigbarhet. Det vil være behov for kompensasjon så lenge bedriftene er forhindret fra å drive som normalt, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Han har samtidig notert seg at det ser ut til å være flertall på Stortinget for ytterligere forlengelse.

- I tillegg må de utvide permitteringsperioden ut september i år. Når omtrent halvparten av dagens permitterte har vært permittert helt siden nedstengningen i mars og april i fjor, så er alternativet oppsigelser. Og med vanlig oppsigelsestid så kommer dette snart, om det ikke blir anledning til å permittere lengre.

NHO-sjefen krever også at arbeidsgivers lønnsplikt i forbindelse med permittering, må vesentlig ned:

- Med strenge smitteverntiltak blir flere bedrifter nødt til å permittere, og dette innebærer store kostnader. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for, vi kan ikke overlate kostnadene til den enkelte bedrift, sier Almlid.

Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv

Se forrige medlemsundersøkelse her

Undersøkelsen er gjennomført 4. til 6. januar, med 3620 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)