Krisepakke 19. mars: Ekstraordinære tiltak for en ekstraordinær situasjon

Publisert

Et midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften er et viktig og godt tiltak, fordi det gjør det lettere å holde folk i arbeid, sier Ole Erik Almlid fra karantene på hjemmekontoret.

- Et midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften er et viktig og godt tiltak, fordi det gjør det lettere å holde folk i arbeid, sier Ole Erik Almlid fra karantene på hjemmekontoret.

- Dagens kutt i arbeidsgiveravgiften er viktig hjelp til bedrifter i en enormt krevende situasjon. Dette er ekstraordinære tiltak, for en ekstraordinær situasjon. Målet er å skape trygghet for folks jobber nå, og når dette er over, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Partiene på Stortinget er enige om en ny krisepakke for å håndtere koronakrisen. Det viktigste for bedriftene er enighet om å midlertidig kutte arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder.

- Et midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften er et viktig og godt tiltak, fordi det gjør det lettere å holde folk i arbeid, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Partiene har også blitt enige om avgiftskutt for luftfarten.
- Det er viktig for Norge å ha en velfungerende luftfart som kan opprettholde kritisk infrastruktur. Ved å frakte varer og personer gjør luftfarten andre bedrifter, landet over, i stand til å gjøre jobben sin. Dagens avgiftskutt for luftfarten er positive, men luftfarten trenger tilgang til nødvendig kreditt for å komme gjennom krisen.

NHO-sjefen understreker at behovene vil fortsette å komme.
- Den dramatiske situasjonen endrer seg fra time til time, og selv om dette er gode tiltak vil det snart bli behov for mer.
Videre sier Almlid at når verden rundt oss og Norge etter hvert vender tilbake til det normale, må tiltakene kunne avsluttes raskt. Tiltakene må utformes slik at dette er mulig.

Tiltakene som ble lagt frem torsdag 19. mars inneholder blant annet:

  • Midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin, altså de neste to månedene. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner.

  • Stortinget ber regjeringen midlertidig frita flyselskapene for alle lufthavnavgifter i perioden fra 1. januar 2020 og inntil videre, og at regjeringen fremmer forslag om nødvendig kompensasjon av Avinor i Revidert nasjonalbudsjett.

  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som skal håndtere de praktiske konsekvensene av koronapandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.

  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
Les mer

Status for NHOs ti krav for å dempe koronakrisen