Forbedret lønnsstøtte

Nyhet

Publisert

Vi er glade for at regjeringen og SV har lyttet til NHO og vært i dialog med ESA, og lagt frem en forbedret ordning med høyere tak for lønnsstøtte per ansatt, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

Den utsatte fristen til torsdag gjør også at bedriftene får bedre tid til å sette seg inn i en komplisert ordning. 

- Med disse justeringene, håper og tror vi enda flere bedrifter vil bruke lønnsstøtte-ordningen. Samtidig vet vi at prinsippet om "alle eller ingen" gjør at en del bedrifter ikke kan bruke ordningen. Så det er fortsatt forbedringspotensial her, så flest mulig ansatte kan gå julen i møte uten å måtte frykte permittering, sier Hauglie.

Les mer om lønnsstøtteordningen på vår samleside over økonomiske tiltak for bedriftene.

Se hele lønnsstøtteordningen presentert på regjeringen.no