Regjeringen avvikler forkortet arbeidsgiverperiode

Nyhet

Publisert

Den forkortede arbeidsgiverperiode for koronarelatert fravær avvikles med virkning fra 1.oktober. - Det er for tidlig, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

 

- Vi har forståelse for at den forkortede arbeidsgiverperioden på opptil tre dager må avvikles nå når vi går inn i en normal hverdag igjen, men vi mener likevel det er for tidlig. Slik vi oppfatter smittevernmyndighetene er det fortsatt en lavere terskel for at vi skal  holde oss hjemme fra jobb enn det var før pandemien, og vi er bekymret for at det i praksis vil øke bedriftenes sykepengekostnader. Vi må huske på at ikke alle kan gjøre jobben hjemmefra, sier Nina Melsom. 

Hun viser til at FHI og Helsedirektoratet fortsatt opprettholder rådene om å blant annet holde seg hjemme dersom man er syk eller har milde symptomer. Melsom mener det nå er behov for en klargjøring rundt reglene om hva som er gjeldende, for å sikre klarhet i hvem som kan komme på jobb.

Det er nå mulig å teste seg for å kunne komme raskere tilbake på jobb. 

- Vi etterspør en klargjøring av når myndighetene mener man kan benytte tester som vilkår for å komme tilbake på jobb, og hva en arbeidsgiver kan spørre om i den forbindelse. Kan eksempelvis en arbeidsgiver be sine ansatte om å teste seg for på den måten å legge til rette for at vedkommende kan komme raskere tilbake på jobb?

 

Samtidig som regjeringen avvikler den forkortede arbeidsgiverperiode for koronarelatert fravær, vil de videreføre den koronarelaterte ordningen med omsorgsdager med en måned slik at ny regjering kan ta stilling til evt ny forlengelse. Det betyr at foreldre har en rausere sykebarn kvote enn normalt.

Her kan du lese mer om endringer i koronarelaterte ordninger på nettsiden til Arbeids- og sosialdepartementet.