Forlenger kompensasjonsordningen

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid håper Stortinget gjør krisepakken enda bedre.

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen til 1. juli og øker kompensasjonsgraden til 85 prosent. - Dette hjelper bedriftene et stykke på vei, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid, som håper Stortinget går litt lenger.

Krisepakken på tilsammen 16,3 milliarder kroner, som regjeringen la frem fredag, inneholder blant annet følgende elementer:

  • Taket i kompensasjonsordningen heves til 85 prosent av faste kostnader – dagens sats er 80 prosent. Gjelder fra 1. januar 2021.
  • Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges fram til 1. juli
  • Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 mrd.)
  • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner).
  • Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard).

Se mer på regjeringen.no

- Innstrammingene og nedstengningen vi har sett den siste tiden, har rammet – og vil ramme – mange bedrifter fremover. Vi skal gjøre alt vi kan for å få sunne bedrifter gjennom krisen, slik at vi ikke taper for mange inn i ledighetskøen. Det er derfor bra at regjeringen i dag har kommet bedriftene et stykke i møte, blant annet ved å øke kompensasjonsgraden og forlenge ordningen. Den siste runden med innstramminger i smitteverntiltak har gjort dette enda viktigere, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

- Vi skulle gjerne ha sett noen flere forbedringer, blant annet ved at kostnader til smittevern hadde blitt inkludert. Dette kunne stimulert til økt aktivitet.

- Når bedriftene har blitt stengt ned av myndighetene, er det viktig at de ikke trenger å betale lønn til ansatte som ikke kan være i arbeid. Derfor er det viktig at vi nå får på plass en løsning for kostnader knyttet til arbeidsgivers lønnsplikt. Vi setter derfor vår lit til at Stortinget vil gjøre krisepakken enda bedre, sier Almlid.


NHO Luftfart: - Regjeringen tar ikke utfordringene til norske flyselskap på alvor

NHO Reiseliv: - Kassa er tom, nå må Stortinget kompensere lønnskostnader og varetap

NHO Service og Handel: - Kutt arbeidsgiverperioden til to dager

 

Kompetansetiltak

Krisepakken inneholdt flere tiltak for å heve kompetansen i bedrifter, blant annet:

  • 140 mill. kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, samt ledige og permitterte.
  • 200 mill. kroner i økt rammetilskudd til fylkeskommunene til bedriftsintern opplæring
  • 50 mill. kroner til bransjeprogram

- Dette er viktige tiltak for å tette kompetansegapet og øke omstillingsevnen i norske bedrifter, samtidig som vi holder hjulene i gang og opprettholder verdiskapingen i norsk næringsliv, sier Ole Erik Almlid.