Frykter for feriepengene

Publisert

Likviditetsproblemene er så store i mange bedrifter – særlig små og mellomstore, at de har problemer med å betale ut feriepenger til sine ansatte. (Illustrasjonsfoto).

11 prosent av bedriftene sier de ikke har likviditet til å betale ut feriepenger til de ansatte, og 13 prosent er usikker på om de har det. NHO ønsker dialog med regjeringen og partene i arbeidslivet om hvordan dette kan håndteres.

NHOs syvende medlemsundersøkelse under koronakrisen er gjennomført tirsdag og onsdag denne uken. Den viser at likviditetsproblemene i mange bedrifter – særlig små og mellomstore – er så akutte, at de har problemer med å betale ut feriepenger til sine ansatte.

  • 11 prosent sier de ikke har likviditet til å betale ut feriepenger til de ansatte
  • Ytterligere 13 prosent sier de ikke vet eller er usikre på om de kan betale ut feriepenger
  • Én av tre reiselivsbedrifter sier de ikke kan betale ut feriepenger – mens ytterligere 20 prosent er usikre
  • 17 prosent av de små (mellom 0 og 9 årsverk) har ikke midler til å betale ut feriepenger
  • 23 prosent svarer ja på den videre formuleringen om de mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid

- Tallene viser at dette er et reelt problem, ikke minst blant mindre bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Dersom den ansatte ikke får utbetalt feriepenger, er regelverket slik at vedkommende kan kreve inndriving på samme måte som andre kreditorer. Den ansatte kan begjære arbeidsgiver konkurs. Det håper Almlid å unngå:

- Vi må for alt i verden ikke komme dit at de ansatte må begjære sine arbeidsgivere konkurs, sier han til DN.

- Vi vil nå diskutere mulige løsninger for bedrifter som har utfordringer med likviditet og feriepenger med relevante myndigheter, Arbeids- og sosialdepartementet og LO. Det kan være flere løsninger som er mulige for å sikre at disse bedriftene ikke går konkurs og arbeidsplassene blir borte for godt, sier Almlid.

  • Dersom feriepenger for 2020 blir inkludert i kompensasjonsordningen, vil dette bidra til å hjelpe økonomien til bedrifter som er koronarammet. NHO har i brev til Finansdepartementet 24. april 2020 pekt på at det vurderes å inkludere feriepenger som en kostnad innenfor ordningen.
  • Et alternativt spor kan være å innføre et tillegg til lønnsgarantiordningen ved konkurs som administreres av NAV, der dekning av feriepenger allerede ligger inne i ordningen. Det vil imidlertid kreve individuelle søknader fra hver enkelt medarbeider og kan kreve mye saksbehandling.

- Uavhengig av hvilken ordning som blir aktuell er det viktig å sikre at støtte/lån til feriepenger kommer de ansatte rettmessig til gode, og ikke brukes til andre formål, understreker NHO-sjefen.

- Dette viser hvor viktig det er å få hjulene i gang, slik at bedriftene kan begynne å tjene penger igjen.

Undersøkelsen er gjennomført 28. og 29. april, med 4088 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)