Foto:

Gjenåpningen av Norge: Tilbake til arbeid

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Erna Solberg og Ole Erik Almlid utenfor M27 på medlemsmøte NHO - 02.06.2020

Arkivfoto av Erna Solberg og Ole Erik Almlid utenfor Næringslivets Hus. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen. Foto:

Vi må få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig.

For NHO er det viktigste nå å unngå at arbeidsløsheten biter seg fast og blir varig. Derfor må vi få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig. Bedriftene trenger nå større forutsigbarhet, og NHO synes det er viktig at regjeringen nå kommer med en gjenåpningsplan, selv om smittetall og vaksinetempo kan skyve på planen.

Her er seks av NHOs viktigste forventninger:

  • Vi forventer at regjeringen er like aktive og ivrige med å åpne samfunnet som de har vært med å stenge det.
  • Gjenåpningen bør skje i flere etapper: 1) når risikogruppene er vaksinert og 2) når den voksne befolkningen er vaksinert.
  • Det må bli slutt på stengning av virksomheter, senest når risikogruppene er vaksinert.
  • Det bør innføres et vaksinepass som gjør det mulig for de som er vaksinert eller har naturlig immunitet å kunne dokumentere sin vaksinestatus.
    • Et slikt pass kan legge til rette for å åpne opp for økt aktivitet i samfunnet.
    • Et slikt pass kommer med flere problemstillinger, så vi ber om at myndighetene setter ned en arbeidsgruppe. LO og NHO bør være representert i en slik gruppe.
  • Utdanningssektoren bør prioriteres i regjeringens plan for avvikling av smitteverntiltak. Elever, lærlinger og studenter må få retten til utdanning oppfylt.
  • Pålagt hjemmekontor bør brukes i mer begrenset grad enn i dag.

Se NHO sitt brev til regjeringen i sin helhet