Viktige grep for gradvis gjenåpning

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO

Regjeringen la i dag, torsdag 7. mai, frem en rekke tiltak som del av en gradvis gjenåpning av samfunnet.

– Gradvis gjenåpning av samfunnet er viktig for å unngå oppsigelser, permitteringer og konkurser. Vi trenger et samfunn i fart. I sum er regjeringens plan for åpning gode nyheter, men tiltakene har kostet dyrt for våre bedriftersier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. 

Nå er det avgjørende at både bedrifter og befolkningen følger lojalt opp i den videre dugnaden, slik at vi slipper nytt smitteutbrudd.  

Selv om det er mye positivt i planene, er det viktige tiltak som må på plass:  

– Vi noterer oss at regjeringen sin plan åpner for at unntak vurderes løpende, og ber regjeringen prioritere å se på tiltak for at ansatte fra EØS-land kan komme på jobb, og blant annet få utført nødvendig service og vedlikehold. Hvis bedriften tilrettelegger tilstrekkelig, bør ansatte kunne jobbe under karantenetiden, Sier Ole Erik Almlid. 

Regjeringen varslet at råd for ferie- og fritidsreiser kommer 15. mai.  

 Vi hadde håpet at rådene for ferie- og fritidsreiser hadde kommet nå, men de rådene som kommer 15. mai blir svært viktig for norsk reiselivsnæring som har vært spesielt utsatt. Norge er et reiselivsland og vi trenger klare nasjonale føringer som sørger for at vi ikke opplever kommunale særbestemmelser, sier Ole Erik Almlid 

Fra hjemmekontor til kontor 

Regjeringen annonserte blant annet alle skoler kan starte opp igjen fra mandag 11.mai.    

– NHO er glad for at regjeringen i dag har besluttet at elever kan komme tilbake til skolen. Det betyr at mange ansatte nå får en litt enklere hverdag på hjemmekontor, og at flere av de som ikke kan jobbe hjemmefra kan komme tilbake på jobb. Dette er et viktig ledd i å komme i gang igjen, sier Ole Erik Almlid. 

NHO ønsker at regjeringen legger til rette for at flere kan komme tilbake til sin fysiske arbeidsplass og at regjeringen presenterer en konkret plan for når og hvordan dette kan skje.  

Det er mange som har behov for å komme tilbake på jobb nå, enten fordi de mangler nødvendig utstyr eller maskiner hjemme, eller rett og slett fordi det er ensomt å sitte alene hjemme dag etter dag. Det er også viktig for produktiviteten og overlevelsen til bedrifter å få folk tilbake på jobb. I Oslo og andre byer med stort press på kollektivtrafikken må arbeidsgiver og arbeidstaker se på løsninger for hvordan man raskt kan få ansatte tilbake igjen på jobb, avslutter Ole Erik Almlid 

NHO har tilgjengelig infomateriale for gjenåpning av arbeidsplasser: