Tydelig melding fra NHO til regjeringen: Det haster å få på plass en generell kompensasjonsordning

Publisert

I et møte med næringsminister Iselin Nybø og finansminister Jan Tore Sanner kom NHO i dag med en tydelig melding om at det nå haster med å få på plass en generell kompensasjonsordning til næringslivet, slik vi hadde i vår.

– Vi har forståelse for at vi nå må ta grep for å begrense smittespredningen, men dette får nå store konsekvenser for bedriftene. Jeg har derfor gitt en tydelig melding til regjeringen om at det haster å få på plass kompensasjonsordning som dekker bredden av næringslivet, sier administrerende direktør, Ole Erik Almlid.  

NHO jobber nå tett med myndighetene for å finne løsninger på hvordan bedriftene kan få ytterligere hjelp i den krisen de står i. I tillegg til en forbedret kompensasjonsordning diskuteres også permitteringsordningen og en justering av arbeidsgivers økonomiske forpliktelser knyttet til denne.

Tidligere i dag inviterte regjeringen til et møte med arbeidslivet parter for å få innspill til hvordan en kompensasjonsordning bør innrettes. NHO kom med fire tydelige krav:  

  • Kompensasjonsordningen bør gjelde hele næringslivet – det er de som er hardest rammet som bør få støtte 
  • Kompensasjonsgraden må økes fra 60 til minst 70 prosent.  
  • Ordningen må forlenges og gjelde minst til påske 2021. 
  • Taket for ordningen må heves til 80 millioner kroner pr. selskap pr. måned.  

– Nå er det mange som er i en ekstraordinær situasjon i norsk næringsliv – både innenfor reiselivet men også i mange andre bransjer. Det haster med å få på plass en ordning til kan gi bedriftene noe forutsigbarhet i de vanskelige ukene som kommer nå, men også inn i 2021. Mange av våre bedrifter sier at 2021 blir verre enn 2020, sier NHO-sjefen. 

Regjeringen har signalisert at de neste uke kommer til å komme med informasjon om ytterligere tiltak for å kompensere næringslivet.  

Ole Erik Almlid har i dag kommentert saken i E24, NRK, Dagsavisen, Dagbladet og P4.