Helsenæringen: - En vinn-vinn-næring

Publisert

Samtidig som inntekter fra andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge. I tillegg er den et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor. (Illustrasjonsfoto).

Fersk rapport viser at den private helsenæringen hadde en omsetning på nesten 150 milliarder kroner i 2019. Mer enn 25 milliarder av disse er eksportinntekter, ifølge avdelingsdirektør Grete Karin Berg.

- Helsenæringen representerer en dobbel mulighet for Norge. Samtidig som inntekter fra andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge. I tillegg er den et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor. Det er en vinn-vinn-næring, sier avdelingsdirektør Grete Karin Berg i NHO. 

Den norske helsenæringen hadde en samlet omsetningsvekst på 4,7 prosent i 2018. Bedriftene i alle bransjene i helsenæringen rapporterer om ytterligere vekst 2019, noe som resulterer i et vekstestimat for næringen som helhet på 6,2 prosent for 2019 – dette er høyere enn næringens gjennomsnittlige årlige vekst for de siste ti årene.

- Koronakrisen er en «helsekrise». Dette gjør at krisen påvirker helsenæringen med en langt større variasjon mellom bransjer og segmenter enn for andre næringer. I rapporten redegjøres det både for segmenter i helsenæringen som aldri har opplevd høyere etterspørsel og aktivitet enn nå under Koronakrisen, samt for bransjer og segmenter som har tilnærmet stoppet helt opp, sier Berg.

Helsenæringens verdi 2020 dokumenterer at det er særlig er to ting bedriftene etterspør for å sikre videre vekst, fremhever Berg.

  • Markedstilgang – bedriftene i helsenæringen, både industri- og behandlingsbedriftene, trekker frem tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår som den største flaksehalsen for videre vekst. Det er særlig mindre bedrifter og selskaper med inntekter fra både inn- og utland som opplever tilgangen på offentlige anbud som dårlig.  
  • Skaleringskapital – det trekkes frem av et flertall av bedrifter at de savner støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering.

LES RAPPORTEN HER

Påmelding for å se lanseringsarrangementet i opptak