Kan din bedrift bidra med utstyr for smittevern til helsetjenesten?

Publisert

Sykehusene trenger mer utstyr for smittevern. Både små og store kvanta er interessant. Illustrasjonsfoto.

Se hva slags utstyr det er behov for og kontaktinformasjon om du kan hjelpe.

Dersom din bedrift selger, kan gi bort, eller kan produsere utstyr for smittevern, får du her svar på hvordan du melder dette inn. 

Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet (norskindustri.no)

Utstyr som trengs er blant annet
  • åndedrettsvern
  • vernebriller
  • hansker
  • munnbind
  • visir
  • beskyttende dresser og frakker
Kontakt om du har mindre kvanta av smitteutstyr  

Ta kontakt direkte med helseregionen, sykehuset eller kommunen. Klikk på din helseregion for å gå videre til kontaktinformasjon:

Kontakt om du har smitteutstyr i størrelsesorden 1000+ 

Meld inn dette sentralt til Sykehusinnkjøp. Dette fordi det er viktig at materiellet blir fordelt nasjonalt til steder som trenger det mest.

Sykehusinnkjøp HF tar imot henvendelser på: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

Det er opprettet en organisasjon som håndterer alle henvendelser. De kategoriserer og kvalitetssikrer, og vil ta kontakt når det er din "tur". Stol på at det behandles. I dag bruker Sykehusinnkjøp mye tid på å svare på "purringer".

NB. Det er viktig at leverandører som mottar et skjema i retur fra Sykehusinnkjøp, fyller ut dette etter gitte instruksjoner.

Kontakt med NHO angående utstyr til sykehus

Ønsker du kontakt med NHO/landsforeningene for å forhøre deg om dette, eller om det er særskilte forhold, har Norsk Industri påtatt seg å være koordinator og kontaktpunkt til Sykehusinnkjøp for dette.

Kontaktperson er Erik Dahl-Hansen.


Smittvernutstyr hos mat- og drikkeprodusenter

Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke melder at det er å viktig å understreke at mat – og drikkeprodusenter innehar en samfunnskritisk rolle. Bedrifter i disse bransjene må kun gi fra seg utstyr for smittevern dersom de har et nødvendig lager for sikker matproduksjon i en tilstrekkelig periode.

I dialogen med myndighetene har det vært tydeliggjort at det ikke må legges press på matindustrien til å levere fra seg smittvernutstyr i en slik grad at samfunnskritisk produksjon kan komme i fare. NHO koordinerer arbeidet mellom de ulike næringene og myndighetene og Sykehusinnkjøp er innforstått med denne prioriteringen.