Nå forventes høyere sykefravær - slik kan du forberede deg

Nyhet

Publisert

Kvinner hviler på sofaen.

Vi råder bedriftene til å etablere beredskap for et mulig høyt sykefravær fremover. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Det forventes høye smittetall og dermed også høyere sykefravær, etter at Regjeringen i går lettet på tiltakene. Alle bedrifter bør forberede seg på dette og legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift. Regjeringen gjør blant annet endringer i reglene, slik at flere slipper karantene.

Regjeringen lettet 13. januar på en rekke smitteverntiltak, fordi vi som samfunn nå tåler koronaviruset bedre. Justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og det vil gjøres en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Gjeldende smitteverntiltak kan du lese mer om på Regjeringens nettsider. 

Når samfunnet åpnes gradvis opp betyr det også at smitten slippes mer løs, som igjen betyr et høyere sykefravær.

 
NHO råder bedriftene til å ha beredskap ved høyt sykefravær
 1. Lag en plan sammen med ansatte/representanter for hvordan dere skal håndtere situasjonen ved høyt fravær
 2. Kartlegg kritiske funksjoner i bedriften:  
  - Hva gjør dere om nøkkelpersoner blir syke?
  - Hvilke alternativ har dere? Andre interne ressurser? Eksterne?
  - Hvem gjør hva?
 3. Er det oppgaver som kan løses av ansatte digitalt? Hva er ønskelig/akseptabel tilgjengelighet hos ansatte ved smitte/sykdom?  Bedriftene bør følge opp de som har egenmeldt fravær, ved for eksempel karantene, og som dermed kanskje kan jobbe noe hjemmefra, dersom de friske nok til det.
 4. Oppfølging av sykmeldte, lag rutine sammen med ansatterepresentant, på kontakt og oppfølging. Gjør denne kjent for alle ansatte.
 5. Hvilke eksterne ressurser kan bistå? Bedriftshelsetjeneste? Kommunehelsetjeneste/ Smittevernfaglige lokale ressurser?
 6. Vær konkret, navngi hvem som gjør hva fra bedriftens side
 7. Informer alle ansatte sammen med tillitsvalgt/verneobud/ eller ansatterepresentanter (underskriv informasjon sammen, ha evt møter sammen)

Se også: Oppfølging av sykefravær

Endringer i regjeringens TISK-strategi

Regjeringen gjør nå enkelte endringer i TISK-strategien (Testing, isolasjon, smittesporing, karantene), og legger blant annet om karantenereglene.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 

Her kan du lese mer om regjeringens TISK-strategi

 
NHO ber om tre dagers arbeidsgiverperiode og koronasertifikat

- Endringer i karantenereglene for nærkontakter vil være nyttig for mange bedrifter som opplever høyt sykefravær. I en situasjon hvor bedriftene må belage seg på høyt sykefravær, er vi skuffet over at arbeidsgiverperioden ved koronafravær ikke settes ned til tre dager, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. 

NHO hadde håpet at det også kom avklaringer om bruk av koronasertifikat.

- Det kunne bidratt til å åpne samfunnet mer, særlig for de bedriftene som har vært hardt rammet av antallsbegrensningene. Koronasertifikat kan bidra til å unngå alvorlig sykdom og overbelastning av helsevesenet, sier Melsom.

Næringslivet trenger mer forutsigbarhet og begrunnelse for tiltakene vi kan vente oss fremover.

- Det er viktig for tillitten og oppslutning om tiltakene med forutsigbarhet og begrunnelser. For å ivareta viktige hensyn til jobber og bedrifter må partene i arbeidslivet involveres når regjeringen vurderer tiltak fremover, sier Melsom.

 

Securitas med kraftig økning i sykefraværet

HR-direktør Gert Erik Engelien i Securitas, sier det vil utgjøre en stor forskjell dersom arbeidsgiverperioden blir satt ned til 3 dager. 

- Når staten nå overtar lønnsutbetalingen fra og med dag seks, er det i realiteten aller mest en symbolsk støtte. Faktum er nemlig at det aller meste av coronafraværet hos oss varer kortere enn sju dager, sier Engelien til Dagbladet Børsen.

Les hele saken her

- Bedriftene opplever nå et ekstraordinært fravær, og det er altså ventet å øke ytterligere. Hadde staten tatt regninga fra og med fjerde sykedag, ville det i større grad vært å regne som en reell støtte, utdyper han.

Engelien kaster lys over hvordan sykefraværet steg til nye og uante høyder inn i fjorårets fjerde kvartal. På enkeltdager hadde de 66 prosent økning i sykefraværet sammenliknet med tilsvarende dato i 2019.

- Samlet har vi opptil 20 prosent sykefravær ved enkelte avdelinger i Oslo, noe som er svært høyt, forteller han til avisen. 


Les mer

Har arbeidstakere i karantene krav på sykepenger?

Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona