Innreisestopp forlenges

Nyhet, Korona

Publisert

Nina Melsom

NHOs Nina Melsom frykter en lengre stengning av grensene kan gjøre varig skade på norske bedrifter, norsk konkurransekraft og økonomi.

Dagens regler med tilnærmet innreisestopp forlenges ut februar. - Bedrifter varsler om sannsynlige permitteringer, forsinkelser og stans, sier NHOs Nina Melsom.

Onsdag offentliggjorde regjeringen at innreisereglene, som ble innført 29. januar, blir videreført med noen mindre justeringer i denne omgang til 28. februar. Justeringene handler blant annet om en søknadsbasert ordning for såkalt næringskritisk personell og forhåndsgodkjenning av annet karantenested enn karantenehotell.

- Disse to endringene støtter vi helhjertet, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Hun understreker at det er all grunn til å ta utviklingen med muterte virus, særlig ute i Europa, på høyeste alvor, selv om smittetrykket er lavt nå.

- Situasjonen kan fort endres om vi mister kontroll. Det er derfor naturlig at myndighetene beskytter oss og er ytterste varsomme med å åpne for innreise. Men noe innreise må vi ha, slik at viktige funksjoner ikke blir for skadelidende.

- Vi er opptatt av løsninger som slipper nødvendig utenlandsk arbeidskraften inn, samtidig som det er trygt. Da snakker vi om et mer vanntett regime både for karantene og testing, sier Melsom.

Heller strengt enn stengt

- Våre bedrifter er opptatt av å ta ansvar – og kan ta et større ansvar for at smittevernreglene blir etterlevet. Vi er også opptatt av trygge karanteneordninger.

- Heller strengt enn stengt, sier Melsom.

- Mangel på utenlandsk kompetanse og arbeidskraft skaper nå utfordringer for mange av bedriftene våre. Driftsforstyrrelsene kan innebære at de må permittere også personell ansatt i Norge.

- En lengre stengning av grensene kan gjøre varig skade på norske bedrifter, norsk konkurransekraft og økonomi. Mange frykter for konsekvensene på sikt dersom de ikke klarer å levere ordrer som avtalt.

Ikke minst er grensependlerproblematikken en hodepine for mange bedrifter. Grenseområdene har vært et felles bo- og arbeidsmarked siden lenge før EØS-avtalen, påpeker Melsom:

- Vi har stort påtrykk fra bedriftene. De ønsker unntak for grensependlere, gjerne med kompenserende smitteverntiltak.