Kompensasjonsordning innføres

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid hjemmekontor

NHO-sjef Ole Erik Almlid. (Skjermdump fra NRKs sending fra pressekonferansen).

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen. NHO har bedt om en slik ordning, har gitt innspill til dette arbeidet, og støtter ordningens utforming.

Dette ble presentert på en felles pressekonferanse regjeringen holdt sammen med NHO, LO, Finans Norge og Virke.

- En tsunami har rammet norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Vi har ikke sett maken. Omsetnings- og produksjonssvikten i mange bedrifter, i mange bransjer, har aldri vært større. I flere bransjer har all omsetning forsvunnet over natten, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Samtidig som bedriftene har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene.

Riktig retning

- I dag har vi tatt et skritt i riktig retning, for å hjelpe bedrifter som nå ikke kan betale regninger. NHO har jobbet tett med regjeringen, finansnæringen og næringslivsorganisasjonene, for å fastsette et rammeverk for en kompensasjonsordning for bedrifter med inntektsbortfall grunnet koronakrisen.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

- NHO vil arbeide for en ordning som er kraftfull, enkel, treffsikker, har vide nok rammer og som når ut til bedriftene raskt. Det er også godt å høre fra finansministeren at ordningen vil justeres, om nødvendig. NHO vil være de første til å si ifra hvis vi fortsatt ser at sunne bedrifter går under – da må det mer til, sier Ole Erik Almlid.

Dagens kompensasjonsordning vil ikke treffe alle, men den skal innrettes slik at den treffer de som nå desperat trenger kontanter. I løpet av den neste uken skal detaljene for ordningen landes og presenteres neste fredag.

Utålmodige

- Jeg vet mange er utålmodige og gjerne skulle hatt ordningen på plass og penger utbetalt allerede i dag. Men nå skal vi jobbe intenst for å avklare alle store og små spørsmål, slik at vi kan få en ordning opp å stå så raskt som overhodet mulig, sier Ole Erik Almlid.

Ambisjonen er at pengene skal være hos bedriftene innen tre uker. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Det vil bidra til at ordningen kan iverksettes raskt og at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

- Pengene fra staten er helt nødvendige. Skaper vi trygghet for at bedriftene kan klare seg gjennom dette, vil også bank, leverandører og utleier kunne stille opp. Bedriftene skal også ta vare på hverandre i den uhyre krevende situasjonen vi er i. De som har mulighet, må bestille varer og tjenester av hverandre. Hjelp hverandre å holde hjulene i gang, sier Ole Erik Almlid.

Syv prinsipper

Kompensasjonsordningen skal basere seg på syv prinsipper. Den skal

  1. være effektiv
  2. være målrettet
  3. være midlertidig
  4. favne bredt
  5. være enkel
  6. være i samsvar med statsstøtteregelverk
  7. kunne etterleves og kontrolleres