Kompensasjonsordningen lansert – livsviktig for mange bedrifter

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Ole Erik Almlid

Nettportalen til regjeringens kompensasjonsordning lanseres 18. april og gjør det mulig for bedrifter å søke om støtte for tapte inntekter grunnet koronakrisen. – Ordningen er livsviktig for mange bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid

Kompensasjonsordning.no kan bedrifter som ble nedstengt av staten søke fra 18. april, mens øvrige fra 20. april. Bedriftene kan søke om tapt kompensasjon for tapt omsetning, målet er å kunne få pengene utbetalt så raskt søknaden er godkjent.  

Vi er mange som har vært utålmodige. Hvis sunne bedrifter skal komme seg gjennom krisen trenger de hjelp nå. Nå er vi godt fornøyd med at søknader kan sendes inn og kvitteres ut raskt, det skal regjeringen og alle de i byråkratiet som har jobbet dag og natt i flere uker ha honnør for, sier Almlid. 

NHO har jobbet tett med regjeringen, finansnæringende øvrige næringslivsorganisasjonene og LO slik at kompensasjonsordningen treffer de bedriftene som trenger det.  

Både for små og for store bedrifter straffes 

NHO-sjefen er fornøyd med at ordningen nå er på plass, men mye arbeid gjenstår: 

- Det har vært riktig prioritering å få ordningen opp og stå kjapt – men det medfører naturligvis at ikke alle hensyn er ivaretatt. Fremover må ordningen justeres skal den bli mer treffsikker. Både for små og for store bedrifter taper, og derfor vil det være nødvendig å se på noen justeringer fremover. 

Med en egenandel på 10.000 kroner per måned og minste utbetalingsbeløp på 5.000 kroner vil mange små bedrifter få lite eller ingen ting, tross stor omsetningsnedgang. 

På den andre siden av skalen er det er satt et tak på 80 millioner kroner i utbetaling per bedrift per måned. I tillegg vil alle beløp over 30 millioner kroner blir avkortet med 50 prosent. NHO har forståelse for at det settes et tak på samlet utbetaling, men avkortningen betyr ulik behandling av store virksomheter. Dette er konkurransevridende.  

Man kan ikke ha en ordning som straffer de minste og største – det strider mot intensjonen og er direkte urettferdig. Vi må hjelpe bedriftene tilstrekkelig skal vi unngå unødvendige konkurser og arbeidsløshet, derfor forventer jeg at myndighetene endrer ordningen, sier Almlid. 

- NHO vil fortsette dialogen med myndighetene og jobbe for en bedre, mer rettferdig kompensasjonsordning, avslutter Almlid. 

Mer fra NHO om kompensasjonsordningen

Ressurssider fra regjeringen: