Kompensasjonsordningen: Penger kommer i april

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid har ønsket en ordning som er kraftfull, enkel, treffsikker, og som dessuten har vide nok rammer og når ut til bedriftene raskt. - Regjeringens foreslåtte ordning svarer opp alt dette.

Kompensasjonsordningen vil hjelpe bedrifter som har minst 30 prosent omsetningssvikt på grunn av koronaviruset. Kontanthjelpen loves så raskt som mulig i april.

Kompensasjonsordningen ble formelt presentert på en pressekonferanse i dag, torsdag 2. april. Der deltok, i tillegg til finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø, også de administrerende direktørene i NHO, Virke, Finans Norge og SMB Norge, samt LO-lederen. NHO-sjef Ole Erik Almlid er glad for at regjeringen har levert.

Ordningen vil raskt skaffe helt nødvendige kontanter til bedrifter som sliter med omsetningssvikt og ikke får betalt regningene sine.

- Om det er nok, er for tidlig å si, men vi må følge med dag for dag. NHO har det samme målet nå som for en uke siden, da prinsippene ble lansert: ingen sunne bedrifter skal gå over ende på grunn av denne krisen, understreket Almlid under pressekonferansen:

- Vi er glade for at regjeringen jobber raskt – det er av kritisk betydning for mange bedrifter. Men det betyr også at man ikke har kunnet gå ned i alle detaljer.

NHO-sjefen peker på en utfordring

- Det er en utfordring knyttet til ulik kompensasjonsgrad. Ordningens hovedformål er å sørge for at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom denne krisen. NHO ønsker derfor ikke et skille mellom bedrifter som i praksis har fått yrkesforbud, og andre bedrifter som er sterkt rammet av omsetningssvikt på grunn av krisen. Mange hoteller og restauranter har opplevd nær sagt det samme som om de skulle bli stengt ved lov; kundene er borte. Vi ønsker en likebehandling, og kommer til å fortsette å jobbe for det, sier Almlid.

NHO har ønsket en ordning som skulle være kraftfull, enkel, og treffsikker, og som dessuten hadde vide nok rammer og nådde ut til bedriftene raskt.

- Regjeringens foreslåtte ordning svarer opp alt dette. Vi er godt fornøyde. Men det er først når ordningen settes i gang at vi får vite om den fullt ut svarer opp formålet: Å få bedrifter og jobber gjennom denne krisen.

- Derfor vil vi – og alle andre – følge med dag for dag. Ordningen må tilpasses hvis den ikke fullt ut treffer de bedriftene den er ment å treffe, eller hvis den har utilsiktede effekter.