NHO

Innhold

Korona-viruset rammer hele næringslivet

Nyhet, Korona

Publisert

Vi ser tilbakemeldinger fra hele næringslivet i Norge som jeg aldri trodde jeg skulle se, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Vi ser tilbakemeldinger fra hele næringslivet i Norge som jeg aldri trodde jeg skulle se, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Her er næringslivet samlet under NHOs årskonferanse 2020.

Nesten 70 prosent av bedriftene som har svart på NHOs ferske medlemsundersøkelse oppgir at de allerede har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av viruset.

- For bare fire dager siden viste vår forrige undersøkelse at koronaviruset hadde alvorlige konsekvenser, men begrenset til enkeltsektorer og bransjer. Nå ser vi tilbakemeldinger fra hele næringslivet i Norge som jeg aldri trodde jeg skulle se, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Nesten 4700 bedrifter har svart på en ny medlemsundersøkelse i regi av NHO, tatt opp på torsdag og fredag. Her er hovedfunnene:  

 • 68 prosent av bedriftene som har svart oppgir at de har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av viruset.
 • 42 prosent har problemer med å levere varer og tjenester, opp fra kun 8 prosent i forrige undersøkelse (tatt opp 6.-9. mars).
 • 24 prosent har gjennomført permitteringer, mot bare 1 prosent i forrige undersøkelse.
 • 85 prosent sier det kan bli aktuelt for bedriften å redusere produksjonen/virksomheten om kort tid som følge av koronaviruset – opp 54 prosentpoeng siden forrige undersøkelse.
 • 79 prosent sier det kan bli aktuelt for bedriften å permittere ansatte om kort tid som følge av problemer knyttet til koronaviruset – opp 53 prosentpoeng siden forrige undersøkelse. 

- Disse tallene gjør sterkt inntrykk, sier Almlid.

– For bedriftene i flere bransjer er situasjonen prekær, blant annet innen reiseliv, luftfart, transport og tjenestenæringene. Hvis noen skulle være i tvil: dette handler om hvorvidt disse bedriftene vil eksistere på den andre siden av krisen, sier Almlid.

Undersøkelsen viser at konsekvensene kommer til å bli mye mer omfattende enn vi hittil har lagt til grunn.

- Norge må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen, sier NHO-sjefen. 

Almlid oppfordrer nå til at politikerne viser politisk lederskap.

– Nå er det et enormt behov for at Norge står samlet politisk: Det er veldig viktig at tiltakene som kommer fremover er bredt forankret i Stortinget.

Almlid nevner blant annet følgende om hvilke tiltak som må på plass:

 • Bedriftenes kostnader ved permittering og sykemelding på grunn av koronaviruset må reduseres kraftig, helst fjernes helt. Det er viktig at arbeidsgivers økonomiske belastning i forbindelse med sykemelding knyttet til isolasjon, karantene og fravær pga stengte skoler og barnehager er likestilt med arbeidsgiverbelastningen ved permittering. En slik fjerning av arbeidsgivers økonomiske belastning må innføres umiddelbart.
 • Bedriftene må også få utsatte eller reduserte skatter og avgifter. Regjeringen har varslet noen tiltak på dette området, men det må mer til.
Medlemmer i NHO kan kontakte oss for arbeidsgiverspørsmål
 • Medlemsbedrift i NHOKontakt oss via chat på Arbinn.no , eller ring medlemssenteret på 2308 8440. De vil sette deg i kontakt med riktig person. Tjenestene er betjent fra kl 08-20 på hverdager og kl 10-14 lørdag og søndag. 

 • Presse: For mediehenvendelser ring NHOs pressetelefon: 480 22 800

 • Arbeidstakere og andre privatpersoner: Kontakt din tillitsvalgte, din arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.
Kan din bedrift bidra med utstyr for smittevern til helsetjenesten?

Både små og store kvanta er interessant. Utstyr som trengs er blant annet: 

 • åndedrettsvern
 • vernebriller
 • hansker
 • munnbind
 • visir
 • beskyttende dresser og frakker

Se hva slags utstyr det er behov for og kontaktinformasjon om du kan hjelpe

 

 

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: