Kommunene skal få bruke koronasertifikat

Nyhet

Publisert

- Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss, og at kommunene nå får mulighet til å ta i bruk koronasertifikat. Det er også bra at regjeringen nå vurderer utstrakt bruk av koronasertifikat på nasjonalt nivå, sier Nina Melsom etter dagens pressekonferanse.

- Vi trenger tiltak som holder samfunnet åpent, ikke tiltak som stenger ned. Vi må lære oss å leve så normalt som mulig med koronapandemien. Det er bra for bedriftene, de ansatte og den enkelte. Vi trenger å kunne delta i samfunnet, gå på konsert, sportsarrangementer, kafeer og restauranter og museer på en trygg måte. God bruk av koronasertifikat kan bidra til det.

NHO mener bruk av koronasertifikat er et viktig virkemiddel for å bremse smitten. I tillegg trenger vi en ny nasjonal beredskapsplan som tydelig beskriver hvilke kriterier som skal vurderes for det enkelte trinn og hvilke tiltak som gjelder for trinnet.

- Tydelige nasjonale rammer for pandemihåndteringen er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for bedriftene og ansatte. Ved utarbeidelse av slikt planverk er bedriftene klare til å bidra, sier Melsom. 

Bedriftene er også klare til å bidra med å øke vaksinegraden.

- Det er positivt at regjeringen nå planlegger for at hele den voksne befolkningen vil få tilbud om en tredje dose neste år. Vi er beredt til åøke vaksinegraden og bidra for å få gjennomført flere tester, sammen med kommuner og private leverandører.