NHO ber regjeringen innføre koronasertifikat

Publisert

NHO mener koronasertifikat snarest mulig bør tas i bruk, for å få i gang aktiviteten igjen på en god og trygg måte.

Siden 15.desember 2021 har vi levd under strenge smitteverntiltak, blant annet påbud om hjemmekontor, krav om munnbind og skjenkestopp i hele landet. Skjenkestoppen har i realiteten ført til at mange virksomheter, særlig innen uteliv/reiseliv har måtte stenge ned. Regjeringen skal nå fire uker etter ta en ny vurdering av hva som vil gjelde framover. NHO mener koronasertifikat snarest bør tas i bruk.

- Vi mener bruk av koronasertifikat må til for å få opp aktiviteten igjen på en god og trygg måte. Det vil  beskytte de uvaksinerte mot å bli smittet og bli alvorlig syke, og beskytte helsevesenet mot overbelastning, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. 

- Arbeidsgiver har et ansvar for å beskytte de ansatte mot skade og alvorlig sykdom. Per nå kan ikke koronasertifikat brukes i arbeidssammenheng uten videre, men denne diskusjonen bør settes i gang.

 

Må gjøres smidig og omtenksomt

Utfordringen så langt har særlig vært usikkerheten knyttet til i hvilken grad vaksinerte smitter og blir smittet av omikronvarianten. Det var dette som gjorde at helsemyndighetene ikke anbefalte innføringen av koronasertifikat i desember. Regjeringen har nå bedt fagetatene om å vurdere differensierte smitteverntiltakdvs å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. 

Dersom det viser seg at fullvaksinerte smitter i mindre grad enn uvaksinerte, er det  hjemmel for at koronasertifikat kan benyttes for eksempel for å unngå arrangementsbegrensninger, skjenkestopp og andre smitteverntiltak. 

- Dette vil også øke motivasjonen til de uvaksinerte om å la seg vaksinere, sier Melsom og legger til at det selvsagt må tas hensyn til de som av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen.

- For disse må det finnes hensiktsmessige løsninger Det er svært viktig at tiltaket gjennomføres på en smidig og omtenksom måte.

 

NHO sine hovedstandpunkt 

Gjennom pandemien har NHO hatt følgende hovedstandpunkt: 

  • Smitteverntiltakene må gi rom for mest mulig normal forretningsdrift
  • Bedriftene som hindres i normal forretningsdrift, må kompenseres for det
  • Tiltakene må være brede og fleksible slik at de favner de som rammes, men ikke andre
  • Forutsigbarhet er avgjørende; ordningene må ha tilstrekkelig varighet og fleksibilitet