Kriseåret snart over – men ikke krisen

Publisert

Ole Erik Almlid

- Vi er nok mange nå som ønsker å legge dette fæle koronaåret bak oss så fort som mulig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- 2020 har vært et historisk krevende år for alle, ikke minst for bedriftene. Og krisen ikke er over. Det har vi gjentatt mange ganger nå – det er fortsatt sant, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Med NHOs fjortende og årets siste koronaundersøkelse, ser Almlid tilbake på kriseåret:

- Det var lett å bli "fartsblind" etter nedstengningen i mars. Men selv om vi nå ikke ser rekordnivåene på arbeidsledige og krisetallene fra den gang, så er situasjonen svært alvorlig for mange. Ikke minst i de bransjene som er særlig rammet av strengere smitteverntiltak nå i høst, som i reiseliv og transport.

- Vår siste medlemsundersøkelse viser at det totalt sett går litt bedre. Men for de hardest rammede – reiseliv, service, transport, har det gått dårlig siden august. De med størst omsetningssvikt, har ikke sett bedring, tvert imot. Andelen bedrifter med stor omsetningssvikt har økt jevnt og trutt siden august.

Småbedrifter i krise

Hver femte småbedrift vurderer konkursrisikoen som reell.

- Det er svært alvorlig. Små og mellomstore bedrifter er de vi har klart flest av. Disse bedriftene er svært viktige jobbskapere over hele landet.

- Foreløpig har det store antallet konkurser uteblitt. Det kan være flere grunner til det, blant annet krisepakkene vi har fått gjennomslag for. Men mye peker mot at konkurser kommer i 2021.

Ordrefall hos 44 prosent, og lavere ordrereserver hos 52 prosent, tyder på at mange får mindre å gjøre fremover​.

Forlenget kompensasjon

NHO-sjefen tror det vil ta tid før de kriserammede bedriftene er tilbake i mer eller mindre ordinær drift igjen:

- Krisen er ikke over 1. mars i år, derfor må kompensasjonsordningen videreføres så lenge tiltak for å håndtere pandemien hindrer normal forretningsdrift. Ordningen bør også justeres noe for å stimulere til økt aktivitet, sier Almlid. 

-  Jeg håper inderlig at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom jul og nyttår og frem til den nye kompensasjonsordningen åpner 18. januar. Og deretter gjennom våren og frem til sommeren, når vi forhåpentlig ser mer normale tilstander med tanke på smittespredning og smittevern og forhåpentlig er godt i gang med vaksineringen.

- Vi er nok mange nå som ønsker å legge dette fæle koronaåret bak oss så fort som mulig – for å starte nytt, friskt og vaksinert i 2021 så fort som mulig. Men jeg er redd vi får kjenne på krisen i store deler av det neste året også.

Ledighet

- Arbeidsmarkedet vil preges i lang tid. Arbeidsledigheten har stabilisert seg på et faretruende høyt nivå, med oppunder 200 000 ledige.

- Vi ser at antallet bedrifter som faktisk har gjennomført oppsigelser har steget siden midten av april i år. Selv om kurven flater ut, er det en stor jobb foran oss for å stimulere til å skape nye og opprettholde eksisterende arbeidsplasser over hele landet.

Almlid mener det var avgjørende at vi i august fikk forlenget permitteringsperioden, fra 26 til 52 uker.

- Nå må vi diskutere hvordan vi best løser utfordringen med at noen vil i mars ha vært permittert i maksimumsperioden på 52 uker. Vi må være åpne for å forlenge permitteringsperioden til f.eks. over sommeren.

Ut av krisen

- Nå skal vi finne veien ut av krisen. Den viktigste jobben vår framover blir å bevare og skape nye arbeidsplasser i hele landet. Dette er også et sentralt tema på årskonferansen vår 7. januar.

- Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk. Det er sånn vi bygger et land som er godt å bo i også i fremtiden. Sunne bedrifter og jobb til alle, avslutter Almlid.


Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her

Se forrige undersøkelse her