Krisehåndteringstips til små og mellomstore bedrifter

Publisert

Mann med dongeriskjorte og briller sitter og snakker med en kollega. Mannen som snakker har en PC foran seg.

Eiere og drivere av små og mellomstore bedrifter har hendene fulle med å håndtere en situasjon de færreste av oss har vært i nærheten av tidligere.

Det er en usedvanlig krevende tid. Smittevern krever sitt av den enkelte bedriftseier, samtidig som konkursspøkelse kan true rundt svingen. Derfor er vårt felles mål at ingen sunne selskaper skal gå konkurs, at ingen jobber må gå tapt.

Derfor var det viktig at Stortinget 16.mars vedtok et bredt forlik som er et svært viktig bidrag til bedriftene. 

Krisepakken til næringslivet: Se hvilke tiltak den inneholder  

Like viktig er det hva den enkelte bedrift gjør. Eiere og drivere av små og mellomstore bedrifter har hendene fulle med å håndtere en situasjon de færreste av oss har vært i nærheten av tidligere, og ofte med begrenset administrasjon og støtteapparat rundt seg. De fleste av dere er erfarne bedriftsledere som vet hva dere skal gjøre.  Likevel kan denne listen over tips og råd være nyttig for flere av dere:

  • Snakk med dine ansatte. Ikke bare om smittevern og tiltak som skal håndtere det, men også om hvordan situasjonen påvirker selskapets økonomi og fremtid. Sammen vil dere være sterkere til å komme gjennom krisen og lande på beina med et så godt grunnlag for videre drift som over hode mulig.
  • Snakk med dine kunder. Fortell dem om hvordan bedriften jobber med smittevern, og om hvordan leveransene dere har til den enkelte kunde gjennomføres eller blir påvirket av situasjonen. En kunde med kunnskap er tryggere på deg.
  • Snakk med dine leverandører. Fortell hvilke smittevernkrav dere stiller, og samarbeid om å få gode rutiner på plass i hele verdikjeden. Snakk også om økonomi og muligheter for utsatt betaling av varer og tjenester dere har mottatt, hvis det er nødvendig.
  • Snakk med dine finansielle partnere. En bank som vet hvordan ståa er hos deg, har lettere for å komme deg i møte om likviditetsforbedrende tiltak er nødvendig.
  • Tilpass din produksjonsprosess. Mange bedrifter vil oppleve fallende etterspørsel i tider som dette. Er bedriften avhengig av at mange ansatte er på jobb samtidig, kan en situasjon med lavere produksjon f.eks. møtes med kortere arbeidsuke i kombinasjon med deltidspermitteringer.
  • Stopp alle investeringer som er planlagt, men ikke kritisk, og gå kritisk igjennom alle indirekte og direkte kostnader som kan utsettes på kort sikt.
  • Vurder parallelt mulighet for omstilling av bedriften til nye markedsmulighet som oppstår på kort og lengre sikt.
  • Snakk gjerne også med kommunen. Vær på lag med lokale myndigheter i smittevernhåndtering, og la kommunen vite hva du kan tilby for å avhjelpe.

Bedriftene er forskjellige, og både smitteverntiltak og andre løsninger må den enkelte tilpasse sin situasjon. Men noen fellestrekk er det:

  • Et fellestrekk tar utgangspunkt i tilgangen til bedriftens lokaler og mulighetene til å begrense denne så langt det lar seg gjøre. Må leverandøren eller kunden komme inn, eller kan leveransen gjennomføres uten nærkontakt? Vurder nøye behovet for reparasjoner o.a. av ikke-virksomhetskritisk utstyr om noe slikt skulle gå i stykker.
  • Et annet fellestrekk er håndtering av karantenesituasjoner. Hvordan gjør dere det i deres bedrift? Hvordan påvirker det produksjonen og leveranser til kunder? Identifiser nøkkelpersonell og vurder hva som skjer om noen av disse blir fraværende.

Lag en beredskapsplan for hvordan bedriften håndterer disse og andre spørsmål, og sørg for at den er tydelig kommunisert til både ansatte og forretningsforbindelser.

Temaside med alle råd og nyheter relatert til koronaviruset