Krisen er ikke over - oppsigelser og konkursrisiko øker

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid forutsetter at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021.

Antallet koronarelaterte oppsigelser – både gjennomførte og varslede – øker i bedriftene, viser oktober-utgaven av NHOs koronaundersøkelse. Det er også flere som melder om konkursfrykt og likviditetsproblemer. - Urovekkende, men ikke overraskende, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

I dag kom tallene fra NHOs tolvte medlemsundersøkelse knyttet til koronapandemien. Frem til og med august-målingen, viste resultatene en sakte, men sammenhengende forbedring. Men i forrige utgave kom en knekk, med lavere etterspørsel og redusert omsetning.

Tallene fra oktober viser at september-trenden fortsetter:

  • 14 prosent har gjennomført oppsigelser – mot 12 i september.
  • 19 prosent planlegger oppsigelser – mot 18 prosent sist. Ikke overraskende flest i reiseliv, der mer enn hver tredje medlemsbedrift (36 prosent) svarer dette.
  • 15 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart – mot 13 prosent i september.
  • 13 prosent ser en reell risiko for konkurs – mot 12 prosent sist.
  • Omtrent hver tredje reiselivsbedrift har pengetrøbbel og frykter konkurs.

- Det er dette vi har gjentatt over tid nå, blant annet i forbindelse med statsbudsjettet og i lønnsoppgjøret: Krisen er ikke over. Dette er en tydelig dokumentasjon på det, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

- Selv om vi ikke er tilbake på mars/april-nivå, så er dette et varsko. Vi kan ikke slappe av og tro de økonomiske effektene av koronaviruset og smitteverntiltakene er over.

Almlid forutsetter at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021:

- Koronakrisen vil ikke være over ved nyttår. Det er fortsatt store utfordringer i reiseliv, luftfart og flere andre næringer, og noen ordrebaserte næringer har det verste foran seg. Derfor må regjering og Stortinget fortløpende vurdere ytterlige tiltak slik vi har sett i 2020. 

- Vi står midt i den verste økonomiske krisen på flere tiår. Vi må sikre at folk kommer tilbake igjen i jobb og at de har jobber i fremtiden. 

Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her


Undersøkelsen er gjennomført 13. og 14. oktober, med 2800 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)