Krisepakker: Tiltak for bedrifter

Her finner du en oversikt over tiltak vi har registrert som skal dempe krisen for bedrifter.

Nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger, lønn og dagpenger (arbinn.no)
Økonomiske krisepakker (arbinn.no)

Oversikten under er fordelt i flere grupper:
Kredittilgang
Skatter og avgifter
Arbeidstid

Kredittilgang

Skatter og avgifter

Lærlinger

Permittering, oppsigelse og sykmelding