Lånegaranti til feriepenger

Nyhet, Korona

Publisert

Rorbu

Feriepenger: Regjeringen peker på den statlige lånegarantiordningen for de bedriftene som har likviditetsproblemer. (Illustrasjonsfoto: Visit Norway)

Bedrifter som ikke har penger til å utbetale feriepenger til sine ansatte, kan benytte lånegarantiordningen som er etablert i forbindelse med koronakrisen.

I en spørreundersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter kom det frem at 11 prosent ikke hadde likviditet til å betale ut feriepenger til de ansatte. Ytterligere 13 prosent sa de ikke vet eller er usikre på om de kan betale ut feriepenger.

NHO pekte på utvidelse av kompensasjonsordningen eller å benytte den statlige lønnsgarantiordningen, som to mulige løsninger.

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet svart på NHOs henvendelse. I et brev til partene skriver statssekretær Vegard Einan at regjeringen ikke ser det som hensiktsmessig å etablere en ny ordning.

«Virksomheter som har behov for det, henvises isteden til å søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak, der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet, og som er etablert til hjelp for virksomheter med likviditetsproblemer som følge av Covid-19. Finansdepartementet bekrefter at ordningen gir rom for at banker gir garanterte lån for helt eller delvis å finansiere utbetaling av feriepenger», heter det i brevet.

Einan forutsetter «at bedrifter som søker og får innvilget et statsgarantert lån for å dekke bedriftens feriepengeutbetalinger faktisk bruker pengene til dette formålet, og at de utbetaler feriepenger til sine ansatte».

NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom mener denne løsningen bidrar til å løse et likviditetsproblem for bedriftene:

- Vi er glade for at en akutt utfordring med feriepenger for mange små og mellomstore bedrifter og deres medarbeidere nå kan bli løst, men da er det selvsagt sentralt at denne ordningen videreføres også etter 1. juni.

- Så er det avgjørende at bedriftene betaler ut til de ansatte, ellers risikerer de å bli begjært konkurs. Dette er de ansattes penger.


Oppdatert 27. mai 2020:
Lånegarantiordningen er inntil videre forlenget ut året.