NHO

Innhold

Lettere å reise til jobben

Nyhet

Publisert

#205

NHO oppfordrer arbeidsgivere  om å kartlegge hvor stor del av de ansatte som er avhengig av kollektivtransport i rushtiden, for så å legge en plan for hvordan de kan halvere bruken gjennom ulike virkemidler. Foto: Marcus Pasveer.

- NHO er godt fornøyd med at Regjeringen åpner opp for at flere kan reise til jobb, sier Nina Melsom, direktør i NHO.

Regjeringen oppfordrer alle arbeidsgivere om å legge til rette for en halvering av bruk av kollektivtransport i rushtiden.  NHO oppfordrer arbeidsgivere  om å kartlegge hvor stor del av de ansatte som er avhengig av kollektivtransport i rushtiden, for så å legge en plan for hvordan de kan halvere bruken gjennom ulike virkemidler. Denne halveringen kan blant annet skje gjennom bruk av forskjøvet arbeidstid, bruk av sykkel, samkjøring innenfor smittevernreglene mv. 

Bruk av hjemmekontor vil også kunne være et virkemiddel.  Man kan se for seg at noen kan jobbe hjemmefra deler av dagen, og på kontoret deler av dagen, eller at man jobber annenhver dag på kontoret og hjemme. 

Våre bedrifter er særlig opptatt av smittevern. Det ville være kritisk for dem med en stor smitteoppblomstring som fører til inngripende tiltak. Av denne grunn er det viktig med tiltak som både gjør det trygt for ansatte å være på jobb, men også å komme til og fra jobb.  Avstandskravene på kollektivtransport vil nødvendigvis innebære at færre kan ta kollektivt enn vanlig. Vi har derfor all grunn til å tro at bedriftene, sammen med sine ansatte, vil utarbeide gode arbeidsreiseplaner for å redusere trykket i rushtiden. Dette er en modell som allerede er benyttet i Danmark, og som de har god erfaring med. NHO vil selvsagt veilede bedriftene med tanke på hvordan de kan gå frem i et slikt arbeid.

Det er også viktig å ta høyde for at landets kommuner ofte har ulike utfordringer rundt kollektivtransporten.  Vi har forståelse for at de større byene som Oslo har et større press og at folk er langt mer avhengig av kollektivtransport.  I mindre kommuner er det langt flere som bruker bil til jobben der kollektivtilbudet er svært begrenset. - Noen kommuner har lokale forskrifter som regulerer bruken av hjemmekontor, og NHO jobber tett opp mot de aktuelle kommunene for å oppnå god sammenheng med de nasjonale retningslinjene og eventuelle lokale regler, sier Nina Melsom.

Lenke til informasjon og veiledning om hvordan arbeidsgiverne kan gå frem for å halvere ansattes bruk av kollektivtransport.