NHO

Innhold

Lønnskompensasjonsordning på plass i juni

Nyhet, Korona

Publisert

Nina Melsom

Det skal være enkelt for bedriften å legge inn opplysningene, ifølge NHO-direktør Nina Melsom. (Foto: Moment Studio)

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er ventet i midten av juni. Arbeidsgiverne skal gi nødvendig informasjon til Nav, og samtidig kunne søke om refusjon av eventuelt forskuttert lønn.

Mange permitterte og oppsagte er nå i en svært krevende økonomisk situasjon. Mange har fått penger fra NAV, men mange venter fortsatt på sine utbetalinger. Bakgrunnen for dette er ordningen som skal sikre permitterte lønn den første perioden av permitteringen skulle vært på plass i mai, men er forsinket.

Arbeids- og sosialdepartementet og NAV har i dag varslet at ordningen vil være på plass i midten av juni.

Den nye løsningen innebærer dermed at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.  

- Her er det viktig at bedriftene bidrar slik at de ansatte får den stønaden de har krav på. Og det skal være enkelt for bedriften å legge inn opplysningene, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Arbeidsgivere som har forskuttert lønn til permitterte ansatte, kan søke om refusjon fra Nav for dag 3-20 i permitteringsperioden. Søknadsfunksjonen for refusjon vil være på plass samtidig med lønnskompensasjonsordningen og ordningene bygger på hverandre. Arbeidsgivere som søker om refusjon kan samtidig legge inn, og eventuelt korrigere, de opplysningene NAV trenger for å utbetale lønnskompensasjon.