Lønnsstøtteordningen treffer ikke godt nok

Nyhet

Publisert

NHO hadde forventet en lønnsstøtteordning som kunne holdt mange flere i jobb gjennom jula. -Når regjeringen presenterer en ordning som så mange bedrifter melder til oss at de ikke kan benytte seg av, må vi være tydelige på at den ikke treffer godt nok, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Se opptak fra medlemsmøtet om lønnsstøtte

- Signalene vi får fra bedriftene våre, særlig noen av dem som har aller flest ansatte, er at denne ordningen dessverre ikke er til hjelp for dem. Summen av betingelser, begrensninger og avkortninger gjør at svært mange bedrifter trolig ikke vil bruke ordningen. Alle eller ingen-prinsippet, at bedriften verken helt eller delvis kan permittere noen, skyver flere enn nødvendig ut i permittering, sier Almlid.

Lønnsstøtteordningen vil ha varighet fra og med desember 2021 til og med januar 2022.

- Det er flere tekniske utfordringer og detaljer som gjenstår å avklare. Blant annet hvordan man skal innfri intensjonen om at alle som rammes av smittetiltakene, faktisk blir omfattet av lønnsstøtten. Dersom noen faller utenfor, er det avgjørende at dette blir ryddet opp i raskt, sier Almlid. 

- Norge trenger bedrifter som raskt kan få hjulene i gang når samfunnet åpner opp. En bedre lønnsstøtteordning ville bidratt til det, sier Almlid.


Les mer

Lønnsstøtte: Se om det er akutelt for din bedrift å bruke den nye ordningen (arbinn.nho.no)

Ny lønnstøtteordning (regjeringen.no)

Opptak fra medlemswebinaret om lønnsstøtte

Spol frem til 1 time og 6 minutter for start (ny versjon kommer). 

Agenda for medlemsmøtet:  

  • Hvordan lønnsstøtteordningen blir for bedriften 
  • Resultatet av NHOs arbeid med lønnsstøtteordningen
  • Hva blir viktig for bedriften de kommende dagene og ukene. 

Du møter:
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO
Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO