Lønnstilskudd og ti dagers arbeidsgiverperiode

Nyhet, Korona

Publisert

Nina Melsom

- Vi er glade for at regjeringen har utarbeidet en modell for lønnstilskudd. Både LO og NHO har vært opptatt av dette og har begge utarbeidet skisser, sier NHO-direktør Nina Melsom. (Foto: Moment Studio)

Regjeringen foreslår å endre arbeidsgiverperioden til ti dager for permitterte arbeidstakere og en ordning for midlertidig lønnstilskudd.

Arbeidsgivere må fra 1. september betale lønn til permitterte de første 10 dagene. Regjeringen reduserte tidligere arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 lønnspliktdager, og reverserer nå delvis det korona-relaterte kuttet til 10 lønnspliktdager. NHO er skuffet over at permitteringslengden på 26 uker ikke utvides.

Ett av de første krisetiltakene for koronarammede bedrifter, var at arbeidsgiverne kun skulle betale lønn til permitterte arbeidstakere i de to første dagene av permitteringsperioden, mot tidligere 15 dager. Nå blir dette altså delvis tilbakeført, gjennom regjeringens siste krisepakke som ble presentert fredag. Til sammen får dermed arbeidsgiverne lønnsansvar for 10 dager.

Det blir ingen endring av permitteringsperioden på 26 uker. Dette skal vurderes på nytt i august.

- Alle permitteringsordninger må ses i sammenheng. Vi er skuffet over at permitteringslengden ikke ble utvidet til 52 uker, som vi og LO ba om. Dette vil i praksis innebære oppsigelser i de bransjene som nå ikke lenger kan permittere, blant annet i luftfart, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

At arbeidsgiverperioden øker noe, er til å leve med, mener hun:

- Det at vi fikk kortet ned arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager da Norge akutt ble nedstengt, var et viktig gjennomslag for bedriftene. Det var sterkt ønsket og helt nødvendig. Kortere arbeidsgiverperiode har vært et viktig virkemiddel for å redusere kostnadene ved midlertidig arbeidsbortfall.

- Når vi nå gjenåpner Norge er det naturlig at det som var ment som midlertidige endringer blir forsiktig reversert. Likevel er det viktig for oss at vi ikke går helt tilbake til 15 dager med én gang. 15 lønnspliktdager er svært mye, også i mer normale situasjoner. Krisen er fortsatt ikke over. For noen bransjer vil vanskelighetene antagelig ligge foran oss, sier Melsom.

Sykepenger og omsorgspenger

For sykepenger knyttet til koronapandemien blir det ingen endringer. Reduksjonen i arbeidsgiverperioden fra 16 til 3 dager vil gjelde ut året, noe Melsom er fornøyd med.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i forbindelse med tidligere koronatiltak. Nå vil regjeringen «nullstille» antallet dager, og gir alle rett til 10 dager med omsorgspenger, fra 1. juli, for resten av året.

Også her blir arbeidsgiverperioden tilbakestilt til det som tidligere gjaldt – til 10 dager, likevel slik at arbeidsgiver godskrives dager man allerede har dekket.

- Dette ser vi på som del av en forsiktig normalisering, sier Melsom.

 

Regjeringen innfører lønnstilskudd

Bedrifter kan få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb.

- Vi er glade for at regjeringen har utarbeidet en modell for lønnstilskudd. Både LO og NHO har vært opptatt av dette og har begge utarbeidet skisser.

Regjeringen presenterte lønnskompensasjonsordningen i en pressemelding torsdag, en ordning som Skatteetaten skal forvalte. Den skal gjelde i to måneder, i juli og august.

Lønnstilskudd skal kunne gis til bedrifter som tar tilbake en eller flere sine egne ansatte fra permittering. Forutsetningen er at de var permittert per 28. mai.

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under 10 prosent. 

Både NHO og LO har foreslått momenter som kan inngå i en lønnstilskuddsordning. NHO-direktør Melsom mener endringene er et godt skritt i riktig retning og ser frem til å høste erfaring med tiltaket:

- Vi er opptatt av å redusere risikoen bedriftene opplever når de tar tilbake permitterte ansatte. Det blir interessant å lære av dette, se hvilke erfaringer det gir. Det er viktig at vi leter etter ordninger som er med på å hindre for høy ledighet.

Samtidig som Melsom mener dette er et skritt i riktig retning, peker hun på at ordningen ikke treffer dem som har de største utfordringene foran seg:

- Vi er også glad for at regjeringen ikke utelukker løsninger for dem som eventuelt rammes av krisen senere. Vi ser for eksempel at noen bransjer, som bygg/anlegg og industri, frykter redusert aktivitet utover høsten. Vi trenger ordninger som også treffer dem, sier Melsom.

De nærmere reglene for ordningen vil bli lagt frem i en egen lovproposisjon om kort tid. Denne ordningen kommer i tillegg til kompensasjonsordningen.