Kompensasjonsordningen: - Lovende signaler, men dette er ikke nok

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

Et skritt i riktig retning, men situasjonen er så kritisk for næringslivet at de må gå lenger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Næringsminister Iselin Nybø har justert kompensasjonsordningen for reiselivet etter lanseringen av nye smitteverntiltak denne uken. Hun forlenger blant annet kompensasjonsordningen ut februar 2021.

- Det er bra at regjeringen ser på ordning på nytt og at de kommer næringslivet i møte på noen av punktene vi har bedt om. Det er et skritt i riktig retning, men vi mener likevel situasjonen nå er så kritisk for næringslivet at de må gå lenger, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Disse endringen gjør regjeringen nå:

  • Terskelverdien justeres til 30 prosent. Det vil si at du må ha et omsetningsfall per måned på 30 prosent for å ha mulighet til å søke om kompensasjon. Dette var tidligere 40 prosent.
  • Kompensasjonsgraden økes fra 50 prosent til 60 prosent. Det vil si at du får dekket 60 prosent av dine uunngåelige faste kostnader, justert for omsetningsfallet.
  • Taket for ordningen heves til 50 millioner per selskap/konsern per måned. Dette var tidligere 10 millioner. Tilskuddsbeløp opp til 20 mill. kr. utbetales i sin helhet, tilskuddsbeløp over dette avkortes med 50 prosent opp til øvre utbetalingsgrense på 50 mill. kr. er nådd.
  • Ordningen forlenges ut februar 2021.
  • Rammen til den tilhørende ventilordningen (ordningen som omfatter bedrifter med stor omsetning knyttet til reiselivet, men som ikke er definert inn gjennom næringskodene) økes til 150 mill. kr.  Denne var tidligere 100 mill. kr.
Les mer om kompensasjonsordningen for reiselivet hos NHO Reiseliv


NHO la i dag frem nye tall for hvordan bedriftene påvirkes av de ulike smitteverntiltakene som kom denne uken. Over halvparten oppgir at kunder henviser til usikkerhet omkring det fremtidige smittebildet og eventuelle smitteverntiltak som begrunnelse for å kansellere bestillinger og ordre. 87 prosent av reiselivsbedriftene sier det samme.

- Det er bra at regjeringen nå beveger seg i retning av bedre ordning, men vi mener fortsatt at satsene og innretningen burde vært bedre i dagens situasjon, både for reiselivet og for bedrifter i andre bransjer som i dag ikke er omfattet av ordningen. Vi mener at kompensasjonsgraden bør økes til 70 prosent og at ordningen bør være generell. Regjeringen har fortsatt tid til å justere dette før saken kommer til Stortinget. Hvis ikke må Stortinget gjøre om på dette, sier Almlid.

NHO ønsker å forsterke kompensasjonsordningen, som nå gjelder reiselivet, på disse punktene: 

  • Kompensasjonsordningen bør gjelde hele næringslivet – det er de som er hardest rammet som bør få støtte, de finnes også utenom reiselivet. 
  • Kompensasjonsgraden må økes fra 60 til 70 prosent. 
  • Ordningen må forlenges og gjelde minst til påske 2021. 
  • Taket for ordningen må heves til 80 millioner kroner pr. selskap pr. måned. 
  • Ventilordningen må være formålsstyrt, ikke rammestyrt.
Les mer

Søknadsskjema for kompensasjonsordning for næringslivet (frist 31. oktober)

Veileder for kompensasjonsordningen (arbinn.no)

Pressemeldingen fra regjeringen

NHO: Krever nye kompensasjonstiltak inn i 2021 (e24.no)